Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Tillsatser i vår mat

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Referenser

Tillsatser allmänt:
Food additives. Scand J Nutr/Näringsforskning 4/2000
A Consumer's Dictionary of Food Additives. Three Rivers Press, USA 1999
Additives: A Guide for Everyone. Penguin Books, England 1988
Food additives - an unending controversy. Am J Clin Nutr 46/1987

Tillsatser hemsidor:
Food additives to avoid. Center for Science in the Public Interest (http://www.cspinet.org/reports/food.htm)
E-nummer guiden (http://www.toft.dk/e-nummer/)
Sveriges Konsumenter i Samverkan (http://www.konsumentsamverkan.se)

Riskanalys:
EU: Communication from the Commission on the Precautionary Principle. CEC COM 2000
Science, precaution and food safety: how can we do better? Consumers Union of U.S. 2/2000
Communicating with consumers about food safety and risk issues. Food Technology 45/1991

Azofärger:
Azofärgämnen i godis ökar måttligt. Vår Föda 1/2001
Godis: otillåtna färgämnen i elva procent av det godis som undersöktes av Livsmedelsverket. Vår Föda 1/1998
Tartrazin. Läkartidningen 92/1995

Sötningsmedel:
Aspartam godkändes trots fusk med testerna på djur. Djurens rätt 4/2000
Barndiabetiker riskerar få i sig för mycket cyklamat. Vår Föda 1/2000
Sötningsmedlet aspartam. Vår Föda 3/1997
Acesulfam potassium. JECFA WHO Food Additives Series 28/1991
The safety of aspartame. JAMA 256:19/1986
Aspartame. JECFA WHO Food Additives Series 16/1982 (1981)

Övrigt:
Notat om den sundhedsmæssige vurdering af anvendelse af nitrat, nitrit og sulfitter, Fødevaredirektoratet, Ministeriet forFødevarer, Landbrug og Fiskeri. (Danmark) Oktober, 1999


Upp sida