Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-12


Forskare som varnat för Aspartam avfärdade av EFSA


EFSA är EUs vetenskapliga råd. Detta är en följetong, med skrämmande ingredienser.
Hade någon trott att myndigheterna skulle erkänna att de kan ha haft fel? De har ju försvarat aspartam i alla tider, vissa stora ekonomiska intressen har alltid skyddats och inte i konsumenternas intresse.

Vi har tidigare behandlat denna fråga och länge varit engagerade i debatten, läs mer här >>

Redan i december 2005 dök den nya forskningsrapporten upp från Ramazzini Institute of Bologna och attackerades omedelbart av branschorganisationen för artificiella sötningsmedel. Läs mer här >>

EFSA kom med sitt yttrande i början av maj och Livsmedelsverket var snabbt ute (5 maj) och hakade på, man har ju alltid försvarat aspartam. Läs mer här >>

Svenska Dagbladet kommenterade nyheten den 6 maj >>

Nu har SVD grävt ytterligare och presenterar en del intressanta fakta, som bara gör vår tveksamhet ännu större. Läs artikeln daterad 11 maj ”Konsumentens bästa glöms bort”.

Intressant avslutning:
Innebär detta att aspartam är farligt? Nej, men det innebär, enligt Erik Millstone, att det finns en osäkerhet som är så stor att medlet aldrig skulle ha godkänts om man utgått ifrån vad som är bäst för konsumenten.
upp