Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-11 Bilaga till vårt pressmeddelande
Vår viktiga fråga till Livsmedelsverket
om azo-färgerna

Nyligen beslöt ju Livsmedelsverket att inte ändra sina regler för användningen av azo-färgerna i Sverige, mot bakgrund av att EFSA, den europeiska livsmedelsmyndigheten intagit denna ståndpunkt.

Vi tillskrev omedelbart Livsmedelssverket och efterlyste deras uppfattning om vilken KONSUMENTNYTTA det innebar. Med tanke på att SLV har i sina direktiv att arbeta för konsumenternas bästa, ansåg vi frågan befogad. Än har vi inte fått något svar, men muntligt fått veta att man inte har kunnat se någon konsumentnytta.

Då kan vi inte se att det rimmar med direktiven, utan att man i sin utövning mer ser till producentnyttan.

Nu är inte frågan så stor just i Sverige. De flesta stora och etablerade fabrikanterna undviker att använda azo-färgerna och användningen i stenbitsrom är ju inte precis ett hot emot våra barn och deras överkänslighet. Konsumtionen kan knappast räknas i kilo per år och konsument, så det är väl inte denna produkt debatten handlar om.

Import och nyetablerade producenter
Problemet är med vissa mindre och nyetablerade producenter och importen, som tar lite lättare på regelverket och handelskedjornas jakt på billigare produkter, så att de ska kunna vara billigast och sälja mest. Då är samvetet alltid rymligare.

Vi har ändå ansett det befogat att delta i en europeisk aktion och den vägen försöka påverka regelverket inom EU, för alla länder har inte samma läge som vi i Sverige. Frågan är däremot principiellt intressant då myndigheterna bortser från riskerna för konsumenterna för att ge industrin större utrymme.

Läs pressmeddelandet (pdf) >>
Läs uppropet till EUs hälsokommissionär (pdf) >>
Mer om FSA och FSAs beslut >>
Läs mer om azo-färger på hemsidan >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss