Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-19 Publicerad i SKN nr 68Regeringen gav Livsmedelsverket i uppdrag redan
2006 att bl a se över användningen av azo-färgerna


På SLVs hemsida kan vi läsa följande >>

Här är hela SLVs rapport:
Uppdrag att belysa kriterier för användning av tillsatser i livsmedel (pdf).

Får man fråga ”vad hände sedan?”

upp