Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Tillsatser i livsmedel

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-03-04
Listan över azo-färger som var förbjudna i Sverige:

E 102 tartrazin
E 110 para-orange
E 122 azorubin
E 123 amarant
E 124 nykockin
E 128 röd 2G
E 129 allura rött AC
E 151 biljantsvart BN
E 154 brun FK
E 155 brun HT
E 180 litolrubin BK

Enligt Livsmedelsverkets tidning Vår Föda nr 1, 2001 ökar azofärgerna måttligt i Sverige. Sedan EUs regelverk började gälla, 3 maj 1999, var vi tvungna att upphäva vårt förbud


Upp sida