Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Tillsatser
2003-05-20


Handeln bojkottar inte längre godis med azo-färger!

När förhandlingarna inför EU-inträdet slutfördes lyckades Sverige inte få undantag och behålla förbudet mot azo-färgämnen i godis, drycker och livsmedel. Det var i slutet av 1999.

Vi fick då igenom ett frivilligt stopp, d v s handeln och en del svenska producenter lovade att "hålla Sverige rent" från dessa ämnen, som bl a av Livsmedelsverket fortfarande bedömer som cancerframkallande, trots inträdet i EU! Se vårt tidigare meddelande och brevet till näringslivet samt pressmeddelandet.

Dessa garantier var inget värda. Så fort någon mindre seriös importör plockade in sådant godis till den svenska marknaden, var löftena inget värda utan då ansåg sig alla vara tvingade att införa azo-färgerna.

Det är alltså inget värt att göra överenskommelser med handeln och producenterna utan vi får prova andra vägar nu. Läs mer om de nya idéerna på den speciella hemsidan "ung.plattform" där ungdomar nu har fått möjligheten att själva påverka. Med tanke på de senaste rönen om förhållande fetma och socker, WHO:s nya rekommendationer samt uppmärksamheten som nu riktar sig emot den alarmerande ökningen av fetma bland skolungdom, kan det vara dags att ungdomar själva får bilda opinion och svaret till handeln kan då bli att konsumtionen av godis sjunker, i synnerhet just sådant godis som innehåller azo-färger. Inget dåligt syfte med tanke på hälsan i dubbel bemärkelse.

Låt oss se vad ungdomarna själva kan göra. Följ utvecklingen på Ung Plattform >>

upp