Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Tillsatser
2007-12-05 Publicerad i KR nr 7 samt SKN nr 74
E-nummerklubben
OBS! Slut hos förlaget. Slut hos oss. Inget nytryck på gång.
E-nummerguiden, som har sålts av oss en tid, har blivit en stor framgång och fyller ett stort behov. Vakenheten för alla tillsatser bara ökar och glutamatenkäten gav mycket intressant information. Hela

38,9 % uppgav att de börjat kolla efter glutamat i livsmedlen efter enkäten
17,8 % hade tillgång till Livsmedelsverkets E-nummernyckel, hela
20,8 % hade redan tillgång till vår E-nummerguiden
7,2 % hade båda, medan fortfarande
54,1 % inte hade någon av dem

Det har kommit synpunkter på att det behövs löpande uppdateringar. Helt riktigt, då ju reglerna ändras då och då, både internationellt men främst inom EU. Det har fått oss att besluta om en kontinuerlig bevakning och uppdatering. Vi börjar med att skapa "E-nummerklubben" och för 100:- får man E-nummerguiden i tryckt form samt löpande uppdateringar per e-post. Ska vi omfatta även de som inte har e-post kanske det kommer att kosta lite mera p g a portokostnaderna, men vi ska undersöka intresset först.

Så redan nu kan man beställa ”E-nummerklubben” och börja få uppdateringar. När behovet finns att göra ett nytryck av omarbetad bok skickas den automatiskt till de som redan är med i E-nummerklubben.

Du som tidigare beställt E-nummergiuden från oss kan fyllnadsbetala genom att sätta in 20:- på plusgiro 638 20 78-1 och ange E-nummerklubben, så kommer du med i systemet.

Tänk också på vilken bra julklapp du kan ge bort, ett års medlemskap i E-nummerklubben, inkl. E-nummerguiden som då kommer per post inför Julen. Men uppge då mottagarens adress och e-post och ange att det är en gåva.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss