Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-01-07


Konsumenter i Samverkan vädjar till hela den svenska handeln att frivilligt hålla butikerna fria från godis och andra livsmedel med azo-färgerna.

Med anledning av EU´s beslut i torsdags att inte tillåta Sverige att ha kvar förbudet mot azo-färgerna, har vi i öppet brev till Livsmedelshandlareförbundet SSLF och Svensk Handel vädjat att ställa sig på konsumenternas sida och införa en frivillig överenskommelse om att hålla hela den svenska handeln fri från produkter med azo-färger.

-
Det finns inga som helst konsumentkrav bakom att azo-färger ska tillåtas, vilket tydligen EU tror, eller har de bara
lyssnat på producentlobbyn?

Den frågan ställer Konsumenter i Samverkans generalsekreterare Bengt Ingerstam och
tillägger:

-
Det finns ju heller inga som helst konsumentfördelar med att ha dessa färger i godis eller livsmedel.

Frågan om azo-färgernas farlighet är ointressant, man bör vända på frågan och ifrågasätta till vad nytta de är och om vi i så fall är villiga att ta ev. risker för den ev. nyttan.


-
För de unga allergikerna är detta ett direkt hot mot hälsa och liv. Det vet vi av erfarenhet och vi vägrar acceptera att
EU så syniskt kan fatta sådana beslut och bara hänvisa till vetenskapsmän (sound sciense) och helt bortse från sunt förnuft" säger Unga Allergikers förbundssekreterare Åke Hedin.

Vi har nu vädjat till den svenska handeln att ställa sig på konsumenternas sida och visa att marknaden (konsumenterna och handeln tillsammans) kan lösa sådana här problem, när nu EU tydligen enbart har lyssnat till den starka lobbyn från producenterna av livsmedelstillsatser.

I praktiken skulle detta förslag endast innebära att handeln och importörerna fortsätter med de redan invanda rutinerna och ingenting ändras, utom att det ligger en frivillig överenskommels bakom numera och inte ett svenskt myndighetsförbud.


Vi konsumenter längtar inte efter azo-färgerna, så släpp inte in dem igen!


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se