Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Hultsfred 1999-01-07


Öppet brev
till Livsmedelshandlarförbundet SSLF
och Svensk Handel
          Med anledning av EU:s beslut häromdagen att inte tillåta Sverige att ha kvar förbudet mot azofärgerna i godis och livsmedel, vänder vi oss till er med en begäran att:

  • medverka till att svenska handlare enas om att tillämpa ett frivilligt avståndstagande från att handla med produkter innehållande dessa azo-färger. En sådan överenskommelse borde inte missgynna någon, men hålla mindre seriösa utländska producenter borta, som annars enbart vill tjäna pengar på andras bekostnad och med sämre kvalitet som enda resultat. Eftersom vi haft ett sådant förbud innebär detta inte några förändringar i praktiken utan man kan uppehålla samma rutiner som man redan har inarbetat.
  • ställa sig på konsumenternas sida i denna fråga och med en sådan överenskommelse visa respekt för oroliga konsumenter, inte minst grupper som är mest utsatta, t.ex. allergiker.
  • med ett gemensamt agerande från handelns sida markera att inte enbart producentintressena får gälla och på detta sätt öka förtroendet från konsumenterna gentemot den svenska handeln, samt härigenom också visa att marknaden själv kan reglera viktiga frågor utan inblandning av EU
Bakom denna vädjan står alla våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar men speciellt Unga Allergiker, som medverkat i utformningen av detta brev.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i Samverkan

 

Bengt Ingerstam

generalsekreterare