Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Tillsatser
2006-09-19


Nitrit förknippas med lung cancer

Enligt nyligen publicerad forskningsrapport löper den som ofta äter chark med nitrittillsats 71 % större risk att få symptom på lungcancer, än den som aldrig äter dessa produkter.

Läs hela rapporten om forskningen >>

Intressant att notera att EU tillåter nitrit i ekologiska varor, medan KRAV inte gör det.
upp