Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-06 Publicerad i SKN nr 50


Sukralos och sötningsmedel – nya fakta
Läs mer om sukralos >>

En ny vetenskaplig sammanställning, av Prof Göran Petersson på Kemiskt Miljövetenskap, avd för Kemi- och Bioteknik på Chalmers i Göteborg, har kommit ut och kan nu läsas här på vår hemsida.

Många gömmer sig bakom att Livsmedelsverket godkänt produkten för livsmedel, liksom EU men här efterlyses den nödvändiga helhetsbedömningen för vad ett så svårnedbrytbart klororganiskt ämne ställer till med i miljön. Sukralos tas ju inte upp och stannar i människokroppen utan förs ut via toaletterna och reningsverken till vår livsmiljö.

Det är horribelt att man kan godkänna ett ämne för livsmedel medvetna om dess miljöfarliga konsekvenser.

En jämförelse görs med liknande obetänksamma introduktioner i samhället som DDT, hormoslyr, dioxiner, klorfenoler, CFC, trikloretylen, diklormetan, klorparaffiner, pentaklorfenoler, triklosan.

Man kan ifrågasätta varför inte Kemikalieinspektionen åläggs att godkänna Livsmedelsverket, eller att Naturvårdsverket förbjuder Livsmedelsverkets miljöfarliga verksamhet?

Men vi konsumenter kan ju låta bli att köpa produkter med Sukralos, så gör vi jobbet snabbare och bättre än myndigheterna fortfarande INTE gjort det.

Läs uppsatsen Sukralos och sötningsmedel (pdf) >>

Läs mer på vår hemsida om sukralos >>
upp