Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990930 
Höga kadmiumhalter funna i 
välling och gröt för barn

Kadmiumhalterna i mjölbaserad barnmat som välling och gröt är upp till 17 gånger högre än i de produkter som baseras på mjölk. 

Det visar en studie, som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet och som presenteras i det kommande numret av Svensk Veterinärtidning. 

Veterinär Gunilla Eklund och professor Agneta Oskarsson har undersökt innehållet av kadmium i 23 olika mjölkersättningar till barn. 

Man har funnit stora skillnader i kadmiumhalt mellan olika produkter och märken. Findus har genomgående högre halter av kadmium i standardvälling, fullkornsvälling och gröt än motsvarande produkter från Semper. 

De lägsta koncentrationerna kadmium hade barnmat som är baserad på skummjölkspulver. Majs- och sojavälling innehöll mindre kadmium än barnmat som baseras på vete, havre och råg. 

De högsta kadmiumhalterna hade fullkornsprodukter. 

Ett sexmånaders barn som dricker rekommenderad mängd standardvälling får i sig nära hälften av den acceptabla mängden kadmium bara genom mjölkersättningen, konstaterar forskarna. 

De rena modersmjölksersättningar, avsedda för nyfödda barn, som ingick i studien visade lägst kadmiuminnehåll av samtliga undersökta barnmatsdieter. (TT)


Upp sida