Konsumenter i Samverkan              Projekt: Vård

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Den Naturliga Vägen

Det naturligaste är att vara frisk, inte att bota sjukdom.

Om man nu kan äta sig sjuk av fel mat, måste man också med rätt mat kunna äta sig frisk. Det naturligaste är ändå att man försöker hålla sig frisk genom att äta rätt och leva rätt från början. Det är den naturligaste vägen. Men nu är det, som alla vet, inte det lättaste som finns och nutritionsbudskapet är ofta svårtolkat. 

Vi behöver alltså ofta korrigera och sätta in olika insatser för att stimulera välbefinnandet och prestationsförmågan. Det är precis vad vi gör när vi tar en kopp kaffe för att ”pigga upp oss”. Nu är ju inte kaffe det allra bästa medlet, men det var ett exempel. Det finns ju folk som t.o.m. tar en cigarett för att ”kunna koncentrera sig”. Ett ännu sämre exempel. Eller en whisky som sängfösare eller för att koppla av. Det är verkligen inte ”den naturliga vägen.” 

Det vi menar med Den Naturliga Vägen är att inte först försöka bota symptomen, utan att sätta in insatser för att återställa balansen och alltså eliminera orsakerna till symptomen. 

Såväl i odlingen av vår mat som behandling av våra sjukdomar har under det senaste århundradet alltmer kemi börjat användas. Det är inte så att detta med kemi är något sensationellt nytt, faktiskt, utan ett medvetet försök att efterhärma naturen. Alltså ”den syntetiska vägen”. De allra flesta verksamma substanserna har man hittat i naturen, hos växter, bakterier, svampar o.dyl. mera sällan har man hittat verksamma systanser från djuren. 

Mänskligheten har utvecklats under årtusenden i samklang med naturen, hittat sin föda och sina ”mediciner” i naturen. Vi vet av historien att utvecklingen har fungerat. Mänskligheten finns ju sedan kanske miljoner år, alltså har vi bevis. Urbefolkningarnas ”medicinmän” har av de s.k. utvecklade befolkningarna förlöjligats och misstänkliggjorts som mörkermän och utövare av magi. Men frågan är om man inte kan vända på synvinkeln och se våra kemiska och andra manipulationer som något onaturligt. 

Atomtekniken är en onaturlig verksamhet, bryter ner naturens atomer. Gentekniken är också ett onaturligt ingrepp i naturens innersta, DNA-molekylerna, genom att klippa och klistra. En av människor utvecklad teknik att gå förbi naturens regler. Människan har frångått den naturliga vägen enligt vilken  naturen har utvecklats långsamt, men den har dock fortlevt och utvecklats. Vi har bevisen. Men vi har inte ännu bevisen om de sista hundra årens syntetiserande, manipulerande och användningen av kemiska och atomsprängda produkter kommer att ha gynnat utvecklingen, tvärtom ser vi tecken på att uppdykande problem, såväl i naturen (både hos djuren och växterna) som hos människorna (allergier ökar, vissa ”vällevnadssjukdomar”) har dykt upp. Domen över våra ”uppfinningar” och manipulerandet av naturens lagar kommer ev. framtida generationer att fälla. Vi kan inte slå oss för bröstet förrän effekterna är helt klart bevisade och det ligger i framtiden. Ett visst mått av försiktighet och kanske lite långsammare takt i ”utvecklingen” vore kanske bra på längre sikt. Tiden har vi ju framför oss, utom i företagens bokslut, som i regel avslutas varje årsskifte och därmed skapar en strävan att på kort sikt maximera och bara se resultaten i vad som kan mätas i pengar. 

”Den Naturliga Vägen” är inte att gå tillbaka till stenåldern, men att gå tillbaka till vägskälet där vi ursprungligen gick fel och välja en annan väg, mera i harmoni och samklang med naturen.

Det är vad vi alltmer börjar prata om, t.o.m. vissa stora statsmän, nämligen om ett hållbart och uthålligt samhälle. Det gäller vår gemensamma yttre miljö, resursanvändningen m.m. men lika mycket vår inre miljö - hälsa och välbefinnande. Det är därför Konsumenter i Samverkan med sin devis ”Den Naturliga Vägen” nu även vill fokusera vården av vår hälsa, som en stor satsning framåt efter det som samhället hittills varit upptaget av - sjukvård och miljövård. 

Vi kräver därför som konsumenter och medborgare att få en ökad valmöjlighet så att vi med hjälp av ökade kunskaper och vår demokratiska valfrihet kan medverka till och välja en mera naturlig utveckling. Detta innebär att vi vill ha ökade kunskaper om hur man producerar vår mat, vårdar sin hälsa och kunna välja bland mera naturliga alternativ för att återfå hälsa och välbefinnande och även möjligheter att öka vår prestationsförmåga. Vi vill sätta egenvård och egeninsatser i första rummet och först i andra rummet och vid behov använda andra metoder, preparat och tjänster. 

Bengt Ingerstam skrev detta 990513 och vill gärna få in synpunkter 


Skicka sidan till någon du tror kan vara intresserad Upp sida