Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Vård...........
 
Prop. 1997/98:183 

 Här är svaren vi fått från riksdagspartier, partiledare samt riksdagsledamöter. Vi kan inte annat än konstatera att 
vitaminer, mineraler, ginseng m.m. nu har hamnat på en lista över kontrollerade varor. Antal svar imponerar inte. 


Pressmeddelande från Socialdemokraterna, riksdagsgruppen 
Ytterligare information: 
Riksdagsledamot Rinaldo Karlsson 
tel. 08-786 4731 

1999-02-23 
 
                                        Förbud mot vissa hälsofarliga varor 

Riksdagen har idag fattat beslut om införandet av en lag mot vissa hälsofarliga varor. De varor som omfattas av lagen ska ha egenskaper som medför fara för människors liv eller hälsa och används eller kan antas användas för berusning eller annan påverkan.  

Det finns i dag en mängd kemiska substanser som används i berusningssyfte, men som inte är möjliga att narkotikaklassificera. Det är till exempel amylnitrit som säljs under namn som poppers och snappers och det är dessa varor som kan komma ifråga att omfattas av den nya lagen.  

Vissa substanser och beredningar som finns i örtdroger omfattas också av den här lagen. Det är preparat som idag bjuds till försäljning med uppgiften att de ger en berusande effekt. De kallas till exempel ”Mind Bandits” och ”Druids Dream” och försäljningen sker ofta via Internet och försäljarna saknar fasta försäljningsställen.  

- Det är viktigt att poängtera att det handlar om sådana varor som man använder för att berusa sig eller på annat sätt låta sig påverkas av, säger Rinaldo Karlsson, socialdemokratisk ledamot i socialutskottet. Det är varor som är så farliga att de hotar människors liv eller hälsa. Det handlar inte om örtmediciner du kan köpa i din livsmedelsaffär för att kurera din förkylning.  

- Regeringen ska göra en fullständig uppräkning av de kontrollerade varorna i en särskild förordning. Det ska ske på samma sätt som man gör med olika narkotikapreparat.  

Riksdagen beslutade idag också att definitionen för vad som är narkotika i narkotikastrafflagen ändras så att ”starkt vanebildande egenskaper” byts ut mot ”beroendeframkallande egenskaper”. På detta sätt bör alla de varor som idag klassas som narkotika kunna täckas in. Bruket av dopningsmedel kriminaliseras. Grova dopningsbrott ska kunna ge fängelse i högst fyra år. Dessutom kriminaliseras innehav av läkemedel i uppenbart syfte att sälja dem.  

                   De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 1999.  


990223  

Till Konsumenter i samverkan/ Bengt Ingerstam,  

Tack för ert e-mail till mig och de övriga partiledarna. Jag har informerat de ansvariga i socialutskottet om de betänkligheter som ni framför mot förslaget i prop. 1997/98:183. 

Vänsterpartiet stöder förslaget och vi grundar oss på följande. Det behövs idag verktyg för att motverka den uppsjö av drogpreparat som breder ut sig på marknaden, och i detta syfte tillkom denna nya lag. Ni hyser en oro för att t.ex. ginseng eller andra örter, som inte kan anses vara narkotiska, kommer att förbjudas. Enligt vår bedömning är det en obefogad oro. Tillämpningen av lagen kommer att var föremål för en fortsatt debatt och om det skulle visa sig att den trots allt får orimliga konsekvenser måste den naturligtvis omprövas. Detta är en avvägning mellan behovet av att begränsa drogpreparat och, som ni skriver, en begränsning av konsumenternas fria val för egenvård och hälsa. Denna begränsning är tyvärr nödvändig eftersom egenvård för den enskilde inte ska innebära stora oöverblickbara risker med skadliga preparat. Det är nödvändigt ta med olika komponenter som kan ingå i drogerna i annat fall blir den nya lagen helt verkningslös. Detta innebär dock inte att de nämnda komponenterna tex koffein, vitaminer eller gingseng var och en för sig kommer att förbjudas, men däremot kan de komma att förbjudas i kombination med andra ämnen. Av förarbetena (t.ex. socialutskottets betänkande) framgår tydligt att det bara ska handla om ämnen som kan vara hälsofarliga, som kan användas i berusningssyfte och som saknar allmänt användningsområde i samhället. Den nya lagen ger möjlighet till en flexibilitet som är nödvändig för att motverka utbredningen av de farliga droger som idag säljs helt lagligt.  

Inger Lundgren enligt uppdrag från Gudrun Schyman  
Politisk sekreterare  
Vänsterpartiets riksdagsgrupp

 
Tillbaka       Hem