Sveriges Konsumenter i Samverkan          Kampanj: Vård

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-02-22
 

Läkemedel och patent

Vid transatlantiska konsumentdialogens stora möte i Washington D.C. togs aktuella frågor om läkemedelslagstiftning upp. Ett stort problem har varit att världshandelsorganisationen WTO tvingar länder att skriva på mycket långtgående regelverk som handlar om intellektuella ägodelar, dvs patent. För vissa u-länder t ex Sydafrika och Thailand har det visat sig bli svårt att klara försörjningen av viktiga läkemedel. Framför allt är det USAs läkemedelsindustri som försöker utnyttja WTO/TRIPs-avtalet för att förhindra att AIDS-drabbade i dessa länder får tillgång till vissa produkter som länderna själva kan tillverka till låg kostnad, i stället för att importera från USA.

En rad detaljerade förslag lades fram om hur läkemedelslagstiftningen måste förbättras för att inte patentlagstiftningen ska hindra att nya, bättre produkter tas fram.

Det fall som Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmärksammat som gäller diagnos av genetiska sjukdomar togs också upp av TACD. Svenska - och engelska - läkare får inte själva analysera blodprov för att se om kvinnor har anlag för att få bröstcancer. Enligt ett amerikanska företag måste blodproverna skickas till företagets laboratorier i USA eftersom företaget har patent på generna i fråga, BRCA1 och BRCA2. Detta fördyrar och försvårar provtagningen och har skapat oro hos patienterna. TACD uppmanar EU-kommissionen att se över konsekvenserna av patentering av gener eftersom det skapar etiska problem och kan leda till förseningar inom sjukvården.

Läs mer om konsumenternas krav när det gäller läkemedel och patent: 

TACD


Upp sida