Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlemsorganisationernas projekt

Flera av våra medlemsorganisationer arbetar på olika sätt när det gäller VåRD. Tillsammans bildar de olika organisationernas arbete eller projekt en gemensam kampanj VåRD. Vi presenterar därför de olika organisationernas ideer och synpunkter var för sig. 

Du som "vårdkonsument" kan direkt stödja den organisation du önskar eller stödja vår gemensamma kampanj inom Konsumenter i samverkan. Vi samarbetar ju, även om de ingående organisationerna driver specifika projekt och kan ha huvudansvaret för delar i vår gemensamma kampanj. 

Välj att läsa vidare: 

"Patient - bli vårdkonsument" från Konsument-Forum
 

Tillbaka      Hem