Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till Viktiga möten


EU:s Konsument Kommitte
European Consumer Consultative Group ( ECCG )

2003-07-09 EU:s konsumentkommitté möte i Bryssel, EUCC

Agenda (pdf)
Ledamöter (pdf)
Protokoll från mötena >>

Tidigare möten 2002-03-22, 2002-04-23, 2002-06-28, 2002-09-27, 2002-12-13, 2003-03-21, 2003-07-09

Svensk kort presentation
Varje land har en ordinarie representant samt en suppleant. För svenska konsumenter har Jens Henriksson från Sveriges Konsumentråd suttit under denna treårsperiod som har sitt sista möte i juli 2003. Nyval ska nu ske för kommande period. Som suppleant har Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan suttit. För nya perioden innehar Bengt Ingerstam suppleantplatsen för SKIS.

Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan har haft en ordinarie plats i EUCC genom det tidigare ordförandeskapet i AEC Association of European Consumers, men lämnar nu det till annan delegat från AEC.

I EUCC:s möten tas en mängd konsumentrelaterade frågor upp. Mer detaljer kan du se om du klickar på EUCC:s hemsida under agenda och Minutes of Meetings. Det är mera de byråkratiska frågorna som behandlas. Trots att det inom Kommissionen för konsument- och hälsofrågor ligger tunga områden som Säkra Livsmedel har varken hälso- eller miljöfrågorna fått särskilt stort utrymme i EUCC. Kanske beror det på att flertalet medlemmar från de Europeiska länderna är äldre och stora konsumentorganisationer som flertalet är organiserade i BEUC, den ena av de två Europeiska Brysselbaserade konsumentlobbyorganisationerna.

Från mötet i juli deltar ansökarländerna för första gången, så det blir ett stort möte.

Mer info finns på EUCC:s hemsida

upp