Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Fettsnål kost
- en hälsofara?

2002-11-19 Kartläggning av senaste forskningsrön om fettintagets roll för övervikt och diabetes (pdf)
2002-11-19 SKIS uppvaktar nye folkhälsoministern för översyn av kostråden