Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Projekt: LIVSKVALITET

 

PROJEKT LIVSKVALITET

SKIS startar också under våren 2002 detta projekt och vill också utveckla och lägga in mer i begreppet LIVSKVALITET. T ex att:
 

  •  vi genom att leva friskare faktiskt kan bidra till att sänka skatterna, eftersom vår ohälsa belastar sjukvården. 
  •  med mera lokal produktion kan flera leva på landsbygd och i glesbygd. Trycket på städerna minskar och den småskaliga produktionen stimuleras. Vi tänker uppvakta handelsblocken och göra klart för dem vad konsumenterna egentligen vill. Tid är redan inbokad.
  •  visa på alternativen att äta säkrare och slippa bli sjuka i onödan
  •  fokusera på lokal och ekologisk produktion för att ge klara signaler till marknaden om vad vi konsumenter vill prioritera för att påverka mot en uthållig utveckling
  •  ge tips om alternativen som kan ge lägre kostnader, så att det också blir ekonomiskt intressant att aktivt påverka
  •  stimulera till lokala aktiviteter, så blir det lättare för alla


Allt kan vi, var och en, inte göra men tillsammans kan vi göra mycket mer. SKIS är representerat i många organ, referensgrupper hos myndigheter och departement samt alltmer ett välkänt begrepp, som journalister och skribenter vänder sig till. SKIS har nu också del i eget Brysselkontor för att lobba på EU:s organ, Kommissionen och Parlamentet. Det är genom AEC Association of European Consumers, som SKIS var med och startade för drygt 2 år sedan. Vi deltar också i det nordiska samarbetet i Nordiska Rådets Konsumentutskott samt i FN:s globala arbete om hälsa, livsmedelsfrågor och miljö.
 

Planerna är att komma ut på lokalplanet och ordna träffar, studiecirklar, debatter m m
Och som studiematerial använda "Köksskolan" som SKIS varit med att producera i förra årets Säker Mat-projket, Dessa Fantastiska Bönor  och boken "De gröna alternativen" med Anna-Lisa Stenudd som medförfattare.

Under begreppet LIVSKVALITET kan vi lägga "säker mat" och mera vegetabilier i kosten (bönor och grönt), men också andra frågor som motion, eliminera drogerna (tobak, alkohol, knark m m). Att få maten från nära odlare och ekologiska produkter ökar också livskvaliteten. Laga mat själv sänker kostnaderna och ger mer livskvalitet.
Ju mer man kan spara ju mindre behöver man jobba, alltså ökar också här livskvaliteten. Förbättrad miljö likaså ger positiva effekter.

Listan kan göras lång och detta kan vi slå oss ihop om att fokusera.

Dels ska vi försöka få med oss flera nya organisationer och sedan kan vi kontakta alla våra respektive medlemmar och försöka bilda nätverk lokalt där alla bereds möjlighet att samverka. Lokal samverkan kanske det kan bli.

Olika projekt som olika organisationer driver kan också underlättas genom att ha detta nätverk i funktion. Det blir liksom en öppen kanal, öppen för våra medlemsorganisationer och alla bör kunna tjäna på det. Det kan t o m finnas flera kontaktpersoner men som inbördes håller kontakt.
 

Upp sida


Startsida    övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss