Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


BKH - Bedömningsnämnden för
Kost- och hälsainformation

BKH är den nämnd som behandlar klagomål och uttalar sig då hälsopåståenden i märkning och marknadsföring blir ifrågasätta. Medlemmarna i BKH är specialister inom olika områden - jurister med goda insikter i marknadsrätt, representanter för livsmedelsbranschen, medicinsk och vetenskaplig sakkunskap samt konsumentintresset.

Om du Du är missnöjd och vill klaga på en hp-info-märkt produkts påstådda hälsoeffekt är det till Bedömningsnämnden för Kost-/Hälsainformation, BKH, som Du ska vända Dig.

Läs mer om BKH >>

Läs mer om Hälsopåståenden >>

2003-11-20 Becel pro-activs annons fälld av Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsoinformation - BKH
Läs pressmeddelandet från BKH (pdf-fil) >>
Läs uttalandet från BKH (pdf-fil) >>
   upp