Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2004-04-01 Kampanj: Anmälningar om vilseledande marknadsförning
  Bilaga: Bilder

Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsainformation BKH
c/o Brilex
Dalenum 102 B
181 84 Lidingö

Att. Torsten Brink


Anmälan om icke godkänt hälsopåstående – Becel NEW


På produkten Becel NEW anges att det rör sig om en produkt med ”hälsosam fettsammansättning”. Detta påstående finns inte bland de i egenprogrammet godkända hälsopåståendena, varför vi anmäler detta påstående till nämnden för granskning.

Om meningen är ”mindre skadlig fettsammansättning” bör detta inte kallas ”nyttig fettsammansättning”. Hela debatten om fetternas skadlighet fokuserar ju i stället att minska konsumtionen och valet av fettsort, däremot inte en uppmaning att öka konsumtionen, vilket blir resultatet av att framhäva på produktens lock i beskrivningen att det rör sig om en produkt med hälsosam fettsammansättning.

Eftersom regler fastställts i egenprogrammet bör det vara en viktig uppgift för nämnden att även granska icke godkända påståenden, även om det inte är ett brott mot de godkända påståendena.

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Bilaga: Bilder

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se