Till startsidan

 
 

PRESSINFORMATION
 
 

2000-04-03
 
 

Konsumentpolitiska utredningen överlämnas i dag till Regeringen och konsumentminister Lars Erik Lövdén !

"Starka konsumenter i en gränslös värld" heter den,

men lägger största resurserna på att skydda oss i st f att stärka oss.

Vi är mycket glada för att denna utredning kommit till stånd och att de konsumentpolitiska frågorna äntligen kommit så i fokus, ja t o m en av de 4 viktigaste inför Sveriges ordförandeskap i EU. De berör ju oss alla i Sverige, för vi är ju alla konsumenter ("vi som betalar"). Dessutom är vi konsumenter den viktigaste delen av marknaden, för utan konsumtion ingen produktion och handel.

Men fortfarande prioriteras konsumentskyddet, trots att utredningen pratar om STARKA KONSUMENTER! I EUís Amsterdamsfördrag står det klart och tydligt att vi konsumenter har rätten att organisera oss, men det är ingen lätt uppgift i ett land med starkt konsumentskydd och med bristfälligt ekonomiskt stöd från Regeringen. En fristående konsumentorganisation är en allmännyttig organisation och bör ha statligt stöd, för allt man både ålägger och förväntar sig av oss från myndigheter och departement.

Den fristående renodlade konsumentorganisationen Konsument-Forum som startade 1985 och enbart baseras på enskilda konsumenter som medlemmar har aldrig fått något organisationsstöd, medan det nybildade Konsumentrådet omedelbart efter start fick 2 miljoner om året, trots att de inte har några enskilda medlemmar utan baseras på folkrörelsemedlemmar som LO, TCO, KF, ABF, PRO m fl, genomgående med klara partipolitiska sympatier.

Då Konsumenter i Samverkan, som numera heter Sveriges Konsumenter i Samverkan (SkiS) bildades med Konsument-Forum som nav, tog det flera år innan ett litet symboliskt stöd (300.000) beviljades organisationen. Organisationen har både organisationer, bl a Konsument-Forum, som medlemmar och även enskilda konsumenter som stödmedlemmar, men ingen av organisationerna har någon uttalad partipolitisk sympati.

Hittills har Sveriges Konsumentråd beviljats totalt över tiden 11,4 miljoner medan Sveriges Konsumenter i Samverkan endast fått 1,4 miljoner fördelade på 4 år. Ändå ställer man samma krav och förväntningar på oss som på Konsumentrådet och i alla andra avseenden ska vi behandlas likställt.

Starkare konsumenter får man inte enbart genom att stärka skyddet, genom Konsumentverket och Konsumentvägledarna, även om det i sig är bra, utan främst genom att låta konsumenterna organisera sig och verka för större inflytande i samhället och på marknaden. Det görs inte utan en fristående konsumentorganisation, som både kan visa klös och samhällsengagemang. Vi vet det och har byggt upp en omfattande hemsida och även skaffat en egen dagstidning med endagsutgivning, Miljömagazinet. PS. SkiS har nyligen öppnat kontor även i Stockholm!

för denna information svarar Bengt Ingerstam, som kan nås på tel 0495-498 34 samt

mobil 070-604 77 25 fax 0495-498 35,

epost : skis-h(at)konsumentsamverkan.se

hemsida: www.konsumentsamverkan.se