Konsumenter i Samverkan Logo
 
European Consumers' Day 
 
Den 15 mars 1962 höll USA:s president John F. Kennedy följande tal för kongressen angående konsumentskydd: "Som definition inkluderar ordet konsumenter oss alla. De är den största ekonomiska gruppen, de påverkar och blir påverkade av nästan varje statligt och privat ekonomiskt beslut. Ändå är de den enda viktiga gruppen vars åsikter ofta inte blir hörda."

I samma tal definierade han konsumenternas fyra grundläggande rättigheter: 

  • rätten till säkerhet
  • rätten att bli informerad
  • rätten att välja 
  • rätten att bli hörd
Det här talet hade en stor betydelse för konsumentorganisationer i USA och i många länder. Det ledde bl a till att konsumentorganisationerna beslutade om grundandet av "World Consumer Rights Day" den 15 mars varje år.

Mer om FN-dokumentet om konsumenträttigheterna, som flertalet länder har skrivit under ska vi snarast publicera här på hemsidan. 

Med anledning av den internationella konsumentdagen arrangerar "European Economic and Social Committee" i samarbete med Europakommissionen European Consumers' Day
 

 
Hem