Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: EU
2002-11-11


Säg din mening om EU:s utvidgning

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen genomför en enkätundersökning på webben om utvidgningen inför parlamentets plenarsession i Strasbourg den 18-21 november. Då håller nämligen parlamentet en särskild debatt där 214 ledamöter från de nationella parlamenten i kandidatländerna för första gången får möjlighet att delta.

Inför mötet får allmänheten nu möjlighet att ge sin syn på utvidgningen genom att fylla i ett särskilt frågeformulär. Webbanvändare har möjlighet att se resultaten allt efter som de kommer in. Slutresultatet kommer att redovisas vid plenarsessionen i Strasbourg samtidigt som andra aktiviteter äger rum runt detta historiska möte.

- säg din mening här!
upp