Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2004-09-09 Kampanj: Anmälningar om vilseledande marknadsförningLivsmedelsverket
Box 622
751 26 UppsalaAnmälan om felaktig märkning av
KRONÄGGs burhönsägg från förbjudna burar

(Bilaga: Bilder)

Kopia till Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten och lokala myndigheten i Hultsfred

Kronägg levererar ägg till bl a WILLY:s butiker som kallas Ekonomiägg, storlek S-M och hittills har de inte varit märkta. Det rör sig om ägg från förbjudna burar, vilket har bekräftats av både Kronägg och WILLY:s . Helt nyligen har dessa ägg försetts med märket 3SE, alltså för burar trots att äggen från de gamla burarna inte ska få säljas.

Enligt uppgift från Kronägg skulle de ha fått ny information och hänvisar till nya regler från Livsmedelsverket, där de får märka även de förbjudna äggen ända fram till årsskiftet, vilket ju är stridande med Livsmedelsverkets senaste information på hemsidan.

Vi vet att SLV inte normalt kan ingripa mot ”organisationer”, men när ingen myndighet kan ta tag i detta och vi inte har resurser för att kolla upp vilka lokala myndigheter som skulle kunna agera på alla platser där WILLY:s säljer ägg, hoppas vi att ni ändå kan ta tag i frågan. Det rör sig ju om ett klart brott emot märkningsreglerna.

Bifogar foton av märkning och förpackning.

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se