Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2004-04-01 Kampanj: Anmälningar om vilseledande marknadsförning
  Bilaga: Bilder


Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UppsalaAnmälan om vilseledande påstående på Becel bredbart NEW


Vi anmäler härmed Unilever AB för felaktig och vilseledande märkning av sitt NEW bredbara pålägg Becel NEW.

På locket anges ”pålägg med hälsosam fettsammansättning”. Symbolen med sprittande och hoppande ung människa på gul botten ger också intrycket av livskvalitet.

Mycket av all propaganda och information i kostsammanhang utmålar fett som något vi ska akta oss för, minska konsumtionen av, definitivt inget nyttigt vi ska äta mer av. Vi tror inte det är hälsosamt att kraftigt öka konsumtionen av just detta bredbara ”NEW” och att vi blir friskare ju mer vi äter. Vi anser därför beteckningen hälsosam för vilseledande och grovt felaktig. Om man menar ”mindre skadligt” bör man skriva så och inte ”hälsosam”.

Begreppet ”hälsosam” är dessutom ett allt för oprecist hälsopåstående och finns inte bland de i förväg godkända hälsopåståendena som finns utvecklade i egenåtgärdsprogrammet. Vi kommer därför att även anmäla detta till BKH, Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsapåståenden samt till Konsumentverket för vilseledande reklam.

Med tanke på den pågående utredningen om märkning vill vi också ge uttryck för att oläsbar märkning strider mot redlighetbegreppet och bör påtalas.

Vi utgår ifrån att Livsmedelsverket vidtar erforderliga åtgärder.


Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Bilaga: Bilder

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post:skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se