Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Hultsfred 2003-11-26 Kampanj: Märkning av livsmedelLivsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Anmälan om missvisande märkning
på Göteborgs Kex´s Figurbakade Pepparkakor

Locket på denna burk har en ”flagga” som anger ”NU ÄNNU GODARE!” och längst ner ”BAKADE MED SMÖR” i text som är 5 gånger större än texten i innehållsförteckningen. Som konsument reagerar man så här:
dels har man bytt ut annat fett mot smör,
dels påstår man indirekt att smör gör pepparkakorna godare (ett känt faktum dessutom)

I innehållsförteckningen anges som tredje ingrediens ”delvis härdat vegetabiliskt fett” utan angivelse av mängd. Som femte ingrediens uppges ”smör” med uppgiften 3%.

Vid telefonsamtal med producenten (vi konsumenter ska inte behöva ringa för kompletterande uppgifter!) uppges att innehållet av delvis härdade vegetabiliska fetter uppgår till 13 %, alltså drygt fyra gånger så mycket som smör. Tydligen vill man framhäva smörets fantastiska egenskaper och det bekräftades även i telefonsamtalet ”att de blir ju godare av smör”.

Texten ”bakade med smör” – som dessutom framhävs speciellt – inte är korrekt. Smör är ju bara en mindre ingående ingrediens och inte det enda fettet i pepparkakorna, dessutom en knapp fjärdedel mot annat fett. ”Bakade med tillsats av smör” är mera korrekt, eller ”smör tillsatt för smakens skull” vore mera korrekt.

Vi anser texten på förpackningen och innehållsförteckningen vara vilseledande och ett medvetet försök att desinformera konsumenterna och utgår ifrån att Livsmedelsverket vidtar lämpliga åtgärder.

Bilaga: fotokopia av lock >>

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Läs mer om märkning >>

upp