Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2000-09-13


Nytt larm om GMO i livsmedel:

Vi uppmanar den svenska livsmedelsindustrin att
"hålla Sverige GMO-rent"


Information har idag kommit från Danmark om att man funnit inblandning av GMO i ett flertal produkter och där halterna ligger över 1 %. Trots detta finns det ingen märkning på produkterna enligt gällande EU-bestämmelser.

De danska testerna som gjorts av Födevaeredirektoratet (danska livsmedelsverket) visade att 25 produkter av 78 innehöll GMO varav 8 över den s. k. bagatellgränsen 1 %. Främst var det produkter som innehöll soja-ingredienser.


Det är troligen inte hälsofarligt men djupt beklagligt att livsmedelsindustrin inte kan hålla rent från GMO i sina produkter och att de dessutom inte är klart märkta om sitt innehåll av GMO, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Det är både ohederligt, vilseledande och stridande mot EU's märkningsregler att detta förekommer. Det är däremot inte oväntat att detta skulle komma, då svårigheterna är uppenbara att hålla isär (segregera) grödorna och främst den amerikanska soja-industrin medvetet blandade från början för att göra det omöjligt för oss konsumenter att få GMO-fria varor.

Nyligen kom ett liknande larm ifrån Tyskland och vi har haft undersökningar i Sverige som också påvisat innehåll av GMO, dock inte kvantifierat. I Norge påvisades GMO i bantningspreparat för en tid sedan och svenska Livsmedelsverket kommer snart med en större undersökning. 


Har konsumenterna sagt NEJ till GMO så ska det inte smygas in på detta sättet. Vi börjar tro att det är ett medvetet handlande för att "mjuka upp motståndet", säger Bengt Ingerstam.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, fristående konsumentorganisation utan kopplingar till handel och producenter, uppmanar nu livsmedelsproducenterna i Sverige att vakna upp. Det kommer inte att vara trovärdigt, att efter nya svenska avslöjanden, skylla på att man inget visste eller att man blivit lurad av råvaruleverantören.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se