Aktionen för Miljömagazinet

 

Information från tidningsstyrelsen:

Några praktiska detaljer om hur aktieförsäljningen kommer att gå till

Ett antal aktier utbjudes till försäljning som "stödaktier" för en summa av 2000:- kombinerat med rätten att delta i en nyemission på 40 aktier á 50:- (motsvarande det nominella värdet).

Bindande löften (gäller endast om vi når minimigränsen 450-500 aktier) om stöd i form av detta aktieköp eller enbart gåvor ska vara Miljömagazinets redaktion tillhanda senast 19 januari 2001.

Adress: Miljömagazinet, Box 11203, 100 61 Stockholm, eller fax: 08-640 40 67.

Man kan köpa en eller flera "stödaktier", men det går också att flera delar på en - men någon måste stå som ägare för den.

För de första 750 stödaktierna betalas 1:- plus 1999:- som ägartillskott till Miljömagazinet Alternativet AB. Det ger ett tillskott på c:a 1,5 miljoner kronor. Efter täckandet av underskott och återställande av kontrollbalansräkningen ger detta tidningen ett överskott (rörelsekapital) på c:a 700.000:- för främst bl a marknadsföring, investeringar i t ex eget datasystem för prenumerationshantering (för att spara ytterligare minst hundra tusen kronor per år!), inköp av vissa konsulttjänster för att dels rationalisera ytterligare men även att vässa upp tidningen ytterligare.

När vi nått minimigränsen 450-500 aktier kan operationen sättas i verket. Alla som förbundit sig att delta antingen med köp av stödaktie eller på annat sätt, som gåvor t ex, informeras då om att sända in likviden. Denna måste finnas tillgängligt på Miljömagazinets konto senast den 2 februari för att balansräkningen ska återställas. Ytterligare sålda aktier ger det behövliga driftskapitalet. Inga pengar ska skickas förrän tidningsstyrelsen ger klartecken för att vi nått minimigränsen för operationen.

Tidningsstyrelsen kommer därefter att anordna en nyemission där var och en som köpt stödaktier för 2000:- kronor kommer att erbjudas att köpa 40 aktier á 50:- per köpt stödaktie. Den som således satsar 1+1999 = 2000:- först för stödaktien och sedan 2000:- för de 40 aktierna, har alltså nu 41 aktier och har betalt 4000:-. Dessa aktier utbjudes därefter till 100:- per aktie antingen till egna köpare eller till köpare som anmält sitt intresse till tidningens redaktion. Det är samma pris som betalas om man köper aktie genom paketet "Den Stora Utmaningen" via SKIS och som har mötts av positiva reaktioner.

Om en förening t ex går in med en post och alltså lägger ut totalt 4000:- kan 40 aktier säljas vidare till föreningens medlemmar för 100:- st och föreningen återfår de satsade 4000:- och föreningen har en aktie kvar som inte kostat något.

Har du fler frågor så ring någon i tidningsstyrelsen.
Bengt Ingerstam
0495-498 34
orförande
Lars A Norberg
0121-513 57
vice ordförande

Aktionen för Miljömagazinet