Aktionen för miljömagazinet

Läget den 18/2 är följande:
Tillräckligt med stöd har inkommit för att klara kontrollbalansräkningen, men det behövs mera för ökade insatser för marknadsföring och investeringar. Återstår nu att revisorerna ska godkänna kontrollbalansräkningen. De belopp som inbetalats till SKIS kommer då att överföras till Miljömagazinet mot leverans av stödaktierna som då kommer att levereras ut.

Till den 19/1 har löften inkommit för nästan 200.000:- Det har ökat snabbt sista dagarna och vi diskuterar större insatser med vissa personer. Samtidigt hoppas vi på "Aktieklubben", se längre ner här på sidan.

Senaste uppropet via mail får du också läsa här:

Det är viktigt att Miljömagazinet inte måste läggas ner!

Kanske ska den heta "Alternativa Nyheter" framöver?

En del viktiga saker har hänt under senaste tiden med tidningen. T ex
att MM varit den tidning som först ordentligt uppmärksammat Attac,
skrivit mest om GMO-motståndet, u-landsfrågor, djurrättsnyheter,
driver en debatt om mediaägandet/monopol, bevakar aktuella EU- och
globaliseringsgfrågor, alltså sådant som sällan kommer in i vanliga tidningar.

Alla alternativrörelsernas månads- eller kvartalstidningar räcker inte,
det behövs nyheter varje vecka. (För bara en TIA i veckan)
Det var detta vi hoppades kunna skapa utifrån Miljömagazinet,
en alternativrörelsens gemensamma nyhetstidning. Bakom SKIS står redan i dag
24 organisationer, så basen finns ju.

Det ser både hoppfullt och hopplöst ut, men det finns möjligheter!

Att det skulle kosta att göra om tidningen var vi medvetna om, men att
MM skulle drabbas av ett prenumerantavhopp på c:a 500 hade vi inte
väntat Men tyvärr blev reaktionen hos många Mp-prenumeranter
att nu behövde de inte stödja tidningen längre, då den ju har bytt ägare.
Nu har vi fått upp upplagan till de 2000 som det var när vi började, alltså har
det kommit till c:a 500 nya prenumeranter, men den skulle ha varit uppe i
4000 nu. En stor anledning till "krisen".

Den andra stora anledningen var att kostymen var för stor på redaktionen.
Men med varsam hand lyckades vi och nu i december hade vi bantat ner
det så tidningen nu t o m går ihop vid det lägre prenumerantantalet.

Det är alltså "positiva" förändringar som har kostat och någon mer kris
för MM borde det inte behöva bli om vi nu kommer över detta. Vi skulle
inte vilja ge upp nu när den går runt och presstödet på 1,8 miljoner är
bekräftat för år 2001, samtidigt som prenumerantsiffrorna stiger. Det är
alltså vissa investerade kostnader för att få tidningen på fötter som måste
amorteras och det hoppas vi det finns offervilligt folk som kan hjälpa till
med och stödja.

SKIS kan ju inte göra mer än vad medlemmarna ber oss om eller ger oss i
resurser. Vi är ingen bank. Men vi har satsat i reda pengar mellan 600
och 700.000:- Stor del har vi lånat upp. En stort arbetsinsats har
också gratis lagts ner av många medarbetare och om det ska värderas
ligger det nog på en halv miljon, så vi har inte legat på latsidan.

Hur är då läget idag?

Vi har tills nu 19/1 fått ihop löften om stöd så vi skulle kunna betala alla
leverantörsskulderna och bara ha skulden till prenumeranterna kvar, men den
betas ju av om tidningen kommer ut och till det har vi presstödet som nästan
räcker.

Men på grund av aktiebolagslagen måste något göras senast den 2 februari,
eftersom vi var tvungna att upprätta kontrollbalansräkning i somras, då vi
hoppades att vi snabbare skulle kunna vända läget. Det är det bisarra i
situationen. Därför vädjar vi nu om flera insatser, för att kunna ha större
möjligheter att hitta en lösning i sista minuten.

Erbjudandet vi tidigare gått ut med i form av köp av stödaktier för 2000:-
kopplade till en framtida nyemission innebär ju faktiskt att alla ska kunna
få tillbaka dessa pengar. Om tillräckligt många satsade skulle det hela lyckas,
annars använder vi ju inte dessa pengar. Därför vore detta en säker och
elegant lösning. Mer om detta förslag finns på SKIS hemsida:

http://www.konsumentsamverkan.se/MM/upprop.html
http://www.konsumentsamverkan.se/MM/aktieemission.html

Alla löften ska faxas (08-640 40 67) eller mailas (red@miljomag.se) till MM redaktionen omgående

Många bäckar små ....

Senaste uppropet i MM 19/1 öppnade upp för mindre aktieköp,

från 100:- och uppåt för dem som inte kan satsa 2000:-.
För att klara snabbheten i hanteringen ber vi alla skicka in pengarna till
Sverige Konsumenter i Samverkans postgirokonto 638 20 78-1
Märk talongen "Aktieklubben". Läs uppropet här.

Skicka i så fall mailen till redaktionen som kan ombesörja svar eller kontakt:
red@miljomag.se

Skicka denna sida via mail till de du tror kan vara intresserade att hjälpa till
att slutligen få till en alternativens nyhetstidning, när vi nu är så nära en lyckad lösning.

Allt om aktionen på:

http://www.konsumentsamverkan.se/MM/