Aktionen för miljömagazinet

Många bäckar små.....

  1. Många löften om köp av stödaktier á 2.000:- har redan kommit in och takten ökar. Men kanske når vi inte målet 800.000:- . Därför bildar vi nu en aktieklubb "för Miljömagazinets framtid". Det här är ett förslag till dig som vill stödja tidningens fortlevnad men tycker att det är för mycket med 2000:-.
  2. Din insats kan vara 100:-, 200:-, 300:- eller mer. Varje hundralapp ger en aktie.
  3. Får vi in tillräckligt med pengar köper vi så kallade stödaktier á 2000:- Efter nyemissionen som följer (se nr 1 av MM i år) får du din/dina aktier. Du förlorar ingenting. Lyckas operationen satsar vi pengarna, om inte skickar vi tillbaka dem.
  4. Det blir en form av aktieförening för Miljömagazinets framtid.
  5. Ditt stöd är samtidigt en röst för att SKIS ska fortsätta att vara med och stå bakom tidningen.
  6. Sätt in pengarna på Sveriges Konsumenter i Samverkans (SKIS)

pg-konto: 638 20 78-1 genast.

OBS! Vi behöver få dem till månadsskiftet januari/februari. Märk talongen "Aktieklubben".

Sveriges Konsumenter i Samverkan