Aktionen för Miljömagazinet
 
Tidningen Miljömagazinet behöver ditt stöd!

för att nu få utvecklas som en fristående och partipolitiskt neutral tidning, som ska kunna nå större skaror med ett grönt budskap.

Miljöpartiet riks har sålt sin aktiepost på 57 % till Sveriges Konsumenter i Samverkan, SkiS, Övertaget skedde den 8 augusti, så nu ska många aktiviteter igång för att  vidga läsekretsen.
 


Stora marknadsföringsåtgärder dras nu igång främst gentemot nya grupper, som handel och näringsliv, som behöver läsa om konsumentopinionerna, motståndet mot genmaten, miljöfrågorna, hälsofrågor och etiska frågor. Det behövs en tidning som är fri och som vågar ta upp brännande frågor men också visa på lösningar. Tidningen har en plats att fylla och behövs.

Se bl a aktionen ”Den Stora Utmaningen” på hemsidan här.

Hittills har tidningen gått med förlust. Kostnaderna har dragits ner, men mer går det inte.Nu gäller det att öka antalet nya läsare för att rida ut även denna kris och vi tror att många vill hjälpa till.

Det är bråttom också, så gör din insats nu!

Vill du veta mer om SKiS och vilka som står bakom,  kan du gå in på hemsidan www.konsumentsamverkan.se. Vill du diskutera borgen, ring då Bengt Ingerstam på SKiS,
tel 0495-49834 eller maila skis-h(at)konsumentsamverkan.se

Vill du se den nystartade Internetupplagan av Miljömagazinet så gå in på www.miljomag.se och missa inte att skicka länken vidare till alla dina vänner! (Än är den helt öppen men arkiv och en del specialartiklar kommer framöver bara bli tillgängliga för prenumeranterna.)

Vi i SKiS, hela tidningsstyrelsen och redaktionen, som kämpar för att lyckas med Miljömagazinet tackar dig på förhand för din hjälp.

2000-09-20
 

Bengt Ingerstam
ordförande i tidningsstyrelsen 
och ordförande i SKiS
Aktionen för Miljömagazinet