Aktionen för Miljömagazinet

 

Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar tidningens läsare och övriga aktieägare till en stor satsning för Miljömagazinets framtida utveckling

Tidningen Miljömagazinet behöver NU ett ordentligt stöd från er, våra läsare samt övriga aktieägare, så att vi kan driva tidningen vidare och tillsammans med er försöka göra tidningen till den tidning vi alla är överens om att vi behöver, rösten för alternativen och det fria ordet. Vi tror på en lösning just nu därför att tidningen inte längre går med förlust, antalet prenumeranter ökar och presstödet på 1,8 miljoner är bekräftat för 2001.

För lite mer än ett år sedan köpte SKIS Miljöpartiets aktiepost på 57% av det totala aktiekapitalet och tidningen blev därmed helt frikopplad från partipolitik. Vi fick ett stort stöd inför köpet i form av gåvor och borgensåtaganden så att vi kunde låna upp det mesta och har hittills lagt ner över 600.000:-. Mer kan vi inte i nuläget ställa upp med. SKIS är en ideell medlemsorganisation som ska göra vad medlemmarna vill, men kan inte göra mer än vad vi får resurser till.

Anpassningen av kostnaderna efter köpet gick inte så fort som skulle ha behövts samtidigt som prenumerantantalet sjönk. Vi drabbades oväntat av ett stort tapp av tidigare prenumeranter, kanske gamla läsare som av partiskäl prenumererade och inte längre kände för att stödja tidningen då nya "ägare" kom in i bilden. Glädjande nog har vi nu inhämtat det tappet och tidningen har en ökande prenumerantskara.

Efter övertagandet tog omställningen av tidningens innehåll längre tid än vi förutsåg. Det var svårt för oss från SKIS att förstå. Vi hade ju inte köpt tidningen för att bara vara en ny finansiär. Vi ville att tidningen skulle fylla ett behov av nyheter som kunde vara till nytta för läsarna - som ju alla är konsumenter. Men visst har tidningen blivit bättre och bättre.

Viktiga framtidsfrågor vi vill ägna oss åt

Vi ska fortsätta att kritiskt granska de stora frågorna som genteknik, livsmedelsbestrålning, hormoner, antibiotika, livsmedelstillsatser och bekämpningsmedel, slam och konstgödning, patentfrågor, läkemedelsmonopolen, tobaken och alkoholen, fokuseringen på köttproduktionen och de stora globala frågorna. Men vi medborgare/konsumenter kan inte stoppa den utvecklingen bara genom att vara emot och protestera. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram våra möjligheter att påverka och styra konsumtionen åt det håll vi vill. Vi kommer med kreativa idéer och uppslag som kan ge impulser till att handla lokalt och ekologiskt. Då minskar vi de transnationella företagens makt över marknaden, politiken och konsumtionen.

En tidning lever för att den är viktig för läsarna

Vi vill framöver fokusera mera på nyheter om lokal produktion, närsamhället, ekologisk produktion, djurrättsfrågorna, miljöfrågorna, maten på din tallrik, valfrihet i vården, alternativa ekonomiska system och solidariteten med tredje världen och en levande landsbygd här hemma.

Dessa typer av nyheter har svårt att få utrymme i de stora kommersiella medierna och passar definitivt inte de transnationella, eller t o m nationella, stora affärsintressena. Det hotar deras utveckling. Därför har denna tidning en unik och viktig uppgift framför många andra media.

Mediamarknaden präglas av reklamfinansiering. Det krävs därför av oss att på andra sätt finansiera det alternativa medium vi vill bevara. Gratistidningar bygger på reklamfinansiering, en kostnad vi alla är med och betalar via annonsörernas varor.

Vår tidning måste finansieras av att många vill läsa den och vill ha den kvar. Vårt förslag på stort breddat ägande, där varje läsare också har en eller fler aktier, syftar just till att nå ekonomisk stabilitet och oberoendet av andra kommersiella intressen.

Vi tror också att en konsumentorganisation som stor delägare kan vara en garant för en utveckling som många kan ställa sig bakom och solidarisera sig med, oberoende av partitillhörighet.

Under året har vi faktiskt lyckats tillsammans med redaktion och tidningsstyrelse med en massa positiva saker. Det är en stimulans för nya tag.

Det har som ni förstår kostat en del att komma hit. Men vi har ändå en del kostnader kvar att dra ner och det ska vi göra. Men nu vill vi vara med och arbeta för en framgångsrik utveckling.

Det är därför vi föreslår en försäljning av "stödaktier" kombinerad med en nyemission. På detta sätt ska ingen behöva förlora pengar eller fylla tomma hål. Det kräver bara vilja och konkreta snabba insatser och att medverka till spridningen av kommande aktier efter nyemissionen. (Se mera detaljer i speciell ruta).

Vi vädjar därför till alla som vill ha kvar denna viktiga tidning att SNARAST skicka in era meddelanden och löften om olika stöd till redaktionen. Senast den 19 januari måste de ha inkommit till redaktionen för att tidningsstyrelsen ska kunna bedöma om tidningen ska kunna drivas vidare.

Målet är inom räckhåll - det är inte år det är fråga om - det är 14 dagar!

Hör av dig med det snaraste.

Styrelsen för Sveriges Konsumenter i Samverkan

PS! Vi försöker lägga ut löpande information om hur det går på vår hemsida http://www.konsumentsamverkan.se/MM/upprop.html

Aktionen för Miljömagazinet