Nr 1 Juni 2005 www.konsumentsamverkan.se

.: Här kommer SKIS första nyhetsbrev om GMO!
Sveriges Konsumenter i Samverkan startar nu ett nyhetsbrev om genteknik. Vi vill skapa opinion mot GMO eftersom vi anser att tekniken används för att göra storföretagen rikare, något som varken gagnar konsumenterna eller tredje världens bönder. Nyhetsbrevet kommer inte att vara periodiskt utan kommer när det hänt väsentliga saker.

Vill du inte ha nyhetsbrevet så meddela oss så tar vi bort dig från sändlistan.

.: Nu har vi helt tappat förtroendet för genteknikföretagen
Monsanto har mörkat en studie där det visat sig att råttor som matats med GM-majs har fått stora hälsoproblem som sämre immunförsvar, blodförändringar och förminskade njurar. Majsen finns på marknaden i USA och snart ska EU rösta om huruvida majsen ska godkännas här. Monsanto förnekar att majsen kan skada människor, men vägrar att lämna ut rapporten till allmänheten och oberoende forskare. EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, går på Monsantos linje och menar att majsen är säker.

Förtroendet för genteknikindustrin är nu helt förlorat. Först kom Starlinkskandalen som kostade miljarder, sen hopblandningen av Bt 10- och Bt 11-majs, nu som grädde på moset undanhåller Monsanto fakta om GM-grödors skadlighet.
Det finns inget annat område inom näringslivet där det får gå till så här. Där företagen gång på gång bluffar för att få avsättning för sina misslyckade produkter och felinvesteringar.

Konsumenterna har inte efterfrågat tekniken, den löser inte problemen med kemikalieanvändning i jordbruket, undernäring eller svält. Blir någon förvånad om konsumenterna säger nej till GMO?

Läs mer här: www.organicconsumers.org/monlink.htm

.: Nya KRAV-reglerna innebär inte GMO
KRAV har ändrat reglerna så att produkter som delvis innehåller KRAV-märkta ingredienser får märkas ”innehåller KRAV”, oavsett hur stor andel som är KRAV-godkänd. Producenten måste emellertid kunna visa att inga ingredienser som innehåller GMO eller är framställda med hjälp av GMO finns med i produkten

Denna Lightversion innebär att produkten inte är KRAV-märkt, men vissa ingredienser är det. Själva KRAV-märket får endast användas på produkter som till fullo innehåller KRAV-godkända råvaror.

Mer om detta kommer i det allmänna nyhetsbrevet.

.: Motståndet mot GMO manifesteras i såväl Europa som Asien
Under en konferens i april om genmodifierad bomull i Hyderabad, Indien, bildades en ny koalition mot GMO – South Against Genetic Enginering (SAGE). Koalitionen, som består av bönder, forskare, akademiker och konsumentgrupper från främst södra Indien, ska samordna aktiviteter inom GMO-motståndet, hålla regelbundna konferenser och koordinera gemensam forskning om GMO.

I Berlin hölls i januari en europeisk konferens om GMO-fria regioner. 200 deltagare från 100 regionala områden i 30 länder deklarerade sig själva som GMO-fria. Ett manifest för GMO-fria regioner och biodiversitet i Europa antogs. Manifestet kräver bland annat rätten att regionalt besluta om GMO-fria zoner, skydd av konventionella och ekologiska grödor från GM-smitta samt att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Läs mer på konferensens hemsida: www.zs-l.de/conference
Läs manifestet: http://www.gmo-free-regions.org/manifesto.html

.: Genteknikindustrin klarar inte av att hålla ordning på sina gener
Under fyra års tid exporterade USA otillåten GM-majs till resten av världen. Det var bioteknikföretaget Syngenta som blandade ihop den inom EU otillåtna Bt 10 majsen med Bt 11. Efter en artikel i tidningen Nature den 22 mars uppdagades det att amerikanska jordbruksverket känt till det hela i tre månader utan att agera.

Bt 10 är otillåten inom EU eftersom det finns risk för att människor ska utveckla antibiotikaresistens om de konsumerar kött och mjölk från djur som utfodrats med Bt 10-majs. EU har nu beslutat att stoppa importen av majs från USA om den inte är certifierad Bt 10-fri. Uppskattningsvis har 1000 ton Bt10-majs importerats till EU under åren 2001-2004.

Med tanke på att världens konsumenter knappt har hunnit hämta sig från Starlinkskandalen och Monsantos muthärva i Indonesien är det hög tid att genteknikindustrin ser över sina rutiner och respekterarregelverket. Den genmodifierad majsen Starlink, som inte var godkänd som människoföda eftersom den innehöll ett protein som kunde utlösa allergiska reaktioner, hittades i en rad livsmedel i en undersökning som Greenpeace gjorde år 2000. Monsanto fick böta 1,5 miljoner dollar i januari i år för att under fem års tid har mutat indonesiska tjänstemän att få dessa att tillåta företagets GM-bomull i landet.

.: Monsanto ger upp GM-vete
Bioteknikföretaget Monsanto meddelar att företaget inte kommer att återuppta arbetet med att utveckla genmodifierat vete, som lades ner i maj förra året efter massiva protester från konsumenter världen över. Till och med GM-förespråkare inom veteindustrin har varnat för att all export av vete från Kanada och USA kommer att försvåras om genmodifierat vete hamnar på marknaden.

Monsanto har testodlat Roundup Ready Wheat, som GM-vetet heter, under sex års tid och spenderat miljoner dollar på det nu havererade projektet. Detta är ytterligare ett misslyckande som inte ”stärker vår tilltro på genteknikens fantastiska framtid”.

Istället kommer företaget nu att satsa på konventionell förädling av olika frösorter och har köpt upp fröföretaget Seminis Inc för en miljard dollar. Monsantos strävan efter att få monopol på utsäde och därmed ta över marknaden från två håll är mycket oroande. I slutänden handlar det om vem som ska ha makten över vad vi äter.

Som kuriosa kan nämnas att SKiS förde en kampanj gentemot McDonalds inför den internationella konsumentdagen 2003 eftersom oro att de skulle börja med GM-vete i sitt bröd fanns. McDonalds antog globalt en policy att inte använda GMO, vilket var ett stort bakslag för industrin.

Läs med om McDonaldskampanjen här:
www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/gmouppr.htm
www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/mcdonaktion.htm

I detta nummer:
.: Nytt nyhetsbrev om GMO
.: Nu har vi helt tappat förtroendet för genteknikföretagen
.: Nya KRAV-reglerna innebär inte GMO
.: Motståndet mot GMO manifesteras i såväl Europa som Asien
.: Genteknikindustrin klarar inte av att hålla ordning på sina gener
.: Monsanto ger upp GM-vete
   
Läs mer om GMO och EUs regelverk här >>
 
Sveriges Konsumenter i Samverkan, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel. + 46 (0)8 556 92 410
   www.konsumentsamverkan.se