Nr 1 13 oktober 2006 Ansvarig utgivare: Bengt Ingerstam Tel: 0495-498 34
Skandalen med Bayers GMO-ris som inte var godkänt, men ”råkade” läcka ut i olika leveranser

Vi rapporterade om detta först i SKN 36 samt fortsättning i SKN 37
och på hemsidan 2006-09-05 med fortsättning 2006-09-14

Nu kommer rapporter om alltfler som slutar importera ris från USA och Kina, som också är inblandat!

Från Common Dreams Progressive Newswire kom den 29 september uppgifter om att Ebro Pulves, världens största förädlingsindustri för ris har stoppat alla inköp av ris från USA p g a upptäckten av Bayer’s illegala GE LL601 som hade blandats in i ris avsett för export till bl a Europa. Läs mer >>

GM Watch rapporterar om medias rapportering om GM-ris-skandalen som en MARDRÖM för GM-industrin. Läs mer >>

Tilda Rice, ledande Engelsk leverantör av ris yttrar sig om situationen med det illegala riset: ”den amerikanska leveranskedjan till Europa är nu i fullständigt kaos”
Läs mer >>

Lokalisera och stoppa införsel av ris från USA
EU har uppdragit åt medlemsländerna att lokalisera och stoppa införsel av ris från USA och uppgett också vilka sorters ris det kan röra sig om. Läs mer >>

USA anklagar fortfarande EU för att försena
godkännanden av GMO-grödor

US Trade representant Susan Schwab uttrycker det som att EU praktiserar mera ett moratorium baserat på politiska hänsyn än på vetenskaplig grund.
BBC rapporterar >>

Detta är bara ett urval av allt som finns att läsa, men vi tror att det är just vad som behövs, en grov sortering. Får vi ökade resurser för att utveckla denna bevakning blir rapporterna både tätare och fylligare, men ändå en bråkdel av det som finns i omlopp. Vi försöker fokusera på det som kan intressera konsumenter, som ska välja vår mat och vänder oss inte till GMO-experter och specialister.
I detta nummer:
.: Skandalen med Bayers GMO-ris som inte var godkänt, men ”råkade” läcka ut i olika leveranser
.: Lokalisera och stoppa införsel av ris från USA
.: USA anklagar fortfarande EU för att försena
godkännanden av GMO-grödor


Läs mer om GMO och EU´s regelverk här >>
Sveriges Konsumenter i Samverkan, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel: 08 556 92 410    www.konsumentsamverkan.se