Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsument inflytande -


Hultsfred 2000-10-11

Öppet brev till Statsminister Göran Person
Hörde ditt inlägg i partiledardebatten idag och offentliggörandet om att facket nu ska styra den politiska dagordningen. Det var verkligen ett klarläggande och tydligen är rosornas krig över. Senare i debatten kom även pensionärerna med i gänget av de närmaste, som ska styra politiken, eller det regerande partiet.

Men snälla statsministern! Vill du verkligen bli populär och tagen på allvar? Glöm då inte KONSUMENTERNA!
Vi är ju alla här i Sverige. Det är vi som håller hjulen igång, både med det vi köper i varor och tjänster, men också via alla varu- och tjänsteskatter på det vi köper, investeringar vi gör, fastighetsskatter som boende-konsumenter. Många av oss konsumenter arbetar också och bidrar med skatter på vårt arbete.

Du nämner bara i förbigående oss konsumenter i ditt anförande: "så att konsumenterna ska få lite mer för pengarna". Det är inte det vi vill. Vi vill också få något för pengarna - kvalitet och säkerhet, vi vill vara med och styra samhällsutvecklingen i hållbar och uthållig riktning, med solidarisk hänsyn både till mindre gynnade här hemma och till mängden av sådana i övriga världen. Vi medvetna konsumenter, som inser att vi kan medverka via vår konsumtion, nöjer oss inte med att bli behandlade som "den där gruppen som kan sugas ut när det passar eller att ge allmänna och vaga löften om mer för pengarna eller lägre priser på maten. Vi är mer medvetna och mer engagerade - glöm inte det och glöm inte oss.

Men det är inte det socialdemokratiska partiet vi vill styra, som nu facket och pensionärerna tydligen ska få göra. Vi vill bli erkända som en legitim kraft i samhället, fristående från partipolitik och även från handelsblock. Om ni ska stödja konsument-intressena, gör det då inte än en gång bara genom att smörja facken, pensionärsorganisationer och KF, som ni nu gör via den s.k. konsumentorganisationen där dessa utgör medlemsbasen. Konsumentpolitiken får inte bli en partipolitiks käbbelfråga, den är en samhällsnyttig och nödvändig funktion. Det förväntas av oss att ställa upp på remisser i mängd, möten titt och tätt med olika departement och myndigheter, med att offra tid på EU-arbetet och att sitta i EU's konsument kommitté (utan ersättning!). Det är viktiga insatser, som vi anser att staten ska göra möjligt för oss att fullfölja för alla konsumenters bästa. Många andra intressen får behövligt statligt stöd. En fristående konsumentrörelse är en allmännyttig verksamhet, trots att den inte är partipolitiskt styrd, vilket inte heller miljörörelsen eller idrottsrörelsen är.

Det är dags Göran Persson att inse att konsumenterna är viktigare än sysselsättningen! Regeringens prioriteringar är fel inför ordförandeskapet. Sysselsättningen löser man genom att konsumenterna får förtroende för den förda finanspolitiken, så att man "lättar på plånboken" (Dina egna ord!). Sätt därför konsumenterna högst på ordförandeskapets prioriteringar. Ta chansen att visa Europa vad det är som påverkar sysselsättning, miljö, hälsa, privatekonomi och landets ekonomi.

Ta medborgarna på allvar, som konsumenter väljer vi varje dag, inte bara vart fjärde år. Staten behöver konsumenternas medverkan för en bättre miljö, för lägre sjukvårdskostnader, för en sundare ekonomi. Ju mer vi arbetar ju mer välstånd producerar vi, om det fyller konsumenternas behov. Ingen annan styrning fungerar. Det gamla planekonomiska systemet och det gamla kapitalistiska ägarsystemet har visat att de inte fungerar. Det är en behovsstyrd ekonomi vi behöver, inte den råa marknadsekonomin där det bara gäller att ta för sig på andras bekostnad och spekulera i förväntade värden på börsen. Tänk efter! Vem är marknaden? Jo det är vi konsumenter.

Detta är viktigt statsminister Göran Persson! Ska du låta facken och pensionärerna styra politiken via ditt parti, så får du många konsumenter att sätta ditt politiska budskap i halsen och då hjälper inte korta gästspel i nöjesbetonade TV-program. Vi konsumenter är realister, inte lättlurade soffliggare. Det är vi som styr penningflödena, inte de som spekulerar med pengar, som från början var våra. Landets välfärd beror på konsumenternas agerande och medverkan.

Vänligen

Sveriges Konsumenter i Samverkan

 

Bengt Ingerstam
Ordförande