Beställ material från oss  
Här kan du skicka efter informationsmaterial om oss samt böcker, broschyrer, faktablad och kompendier.

OBS! Glöm ej ange namn och adress längst ned på sidan.
Böcker Antal
  E-nummerguiden 80:- + porto
  Surfa säkert - För barn och ungdom, gratis till skolor.
24 sidor i A5-format.
  Surfa säkert - För föräldrar och lärare, gratis till skolor.
36 sidor i A5-format.
  Kompendium "Dessa fantastiska bönor, à 150:- + porto
  Kompendium "Slam - odlingsmark - livsmedel,
à 150:- + port
  Köksskolan à 150:- + porto

Broschyrer Antal
  Programförklaring för Sveriges Konsumenter i Samverkan
  Varför är vår mat så manipulerad?
  Kampanjmaterialet för "Nej tack till genmaten", 50:-
  Allmän broschyr om Sveriges Konsumenter i Samverkan
  Om äggproduktion i Sverige
  VVV -Vi Vill Veta - för att välja! Kampanjbroschyr om märkning och information
  Om Säker Mat-gruppen och www.matplatsen.nu

Rapporter och Faktablad Antal
  Margarin, 25:-
  Ingefära i vård och mat, 25:- 
  Konsumentinflytande och WTO-processen, 50:-

Adress- och kontaktuppgifter  
Namn:
Gatuadress:
Box:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
E-post:

Skriv gärna en kommentar