Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan         

Enkät
 
Här kan du skicka efter såväl informationsmaterial om oss som broschyrer som du kan få gratis eller nyhetsbrev, faktablad, kompendier som vi ger ut och som kostar.
Frågor som kräver längre svar:

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-mail:

 
Ja/nejfrågor Antal

Böcker
Surfa säkert - För barn och ungdom, gratis till skolor.
24 sidor i A5-format.
Surfa säkert - För föräldrar och lärare, gratis till skolor.
36 sidor i A5-format.
Kompendium "Dessa fantastiska bönor, à 150:- + porto 44:-
Kompendium "Slam - odlingsmark - livsmedel,
à 150:- + porto 44:-
Köksskolan à 100:- + porto 44:-

Broschyrer  
Programförklaring för Sveriges Konsumenter i Samverkan
Varför är vår mat så manipulerad?
Kampanjmaterialet för "Nej tack till genmaten", 50:-
Allmän broschyr om Sveriges Konsumenter i Samverkan
Om äggproduktion i Sverige
VVV -Vi Vill Veta - för att välja! Kampanjbroschyr om märkning och information 
Om Säker Mat-gruppen och www.matplatsen.nu

Rapporter och Faktablad  
Margarin, 25:-
Ingefära i vård och mat, 25:- 
Konsumentinflytande och WTO-processen, 50:-

upp