Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan                Debatt

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss
Min vision om "Konsument år 2004"

Just nu debatteras mycket om biologisk mångfald. Jag tror att nästa stora debatt kommer att handla om juridisk mångfald. Detta som en följd av den stora maktkoncentrationen som nu sker inom läkemedelsindustrin i genteknikens spår. Men vi konsumenter kommer inte att acceptera denna utveckling och att makten över livet, maten och människorna hamnar i några få transnationella företags händer. Därför kommer debatten om "juridisk mångfald" att komma. Så har skett med miljöfrågorna, fair trade, barnarbete, djurskyddet och många andra s k etiska frågor där alltid ideella organisationer gör grundjobbet innan frågorna blir allmänt erkända.

Alltså tror jag på en större mångfald, inte bara produktmässigt utan även bland producenterna. Vi kommer att ha fått fler lokala producenter, som vi kan lita på. Vi kommer att produktmässigt ha ett ännu större urval med mer effektiva och skräddarsydda livsmedel och mer information och mer symboler som gör det svårare för oss att välja. Men vi kommer också, i de allra flesta hem, att ha tillgång till Internet och därigenom få ännu mer information. Sen tror jag inte att vi hunnit vänja oss vid det skenande informationsflödet utan kommer att vara mer beroende av "mäklare", specialister som hjälper oss att välja. År 2004 har vi nämligen slutat att helt och uteslutande lita på reklamen!

Bengt Ingerstam
generalsekreterare i Konsumenter i Samverkan

Inlägget är publicerat i Råd & Rön, aug 98


Upp sida