Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Evenemang
2006-12-04

EU-konferens “eMpoWer – European civil society forum”
i Bergamo, Italien 9-10 november 2006 rapporterat av Bengt Ingerstam

Kort sammanfattade jag hela konferensen till EU-kommissionären Margot Wallström efter mötet så här: ”Nu har du nog släppt ut anden ur flaskan!”

Organisationerna i det civila samhället är inte vana vid att bli ”lyssnade till”, så därför blev det en våldsam lobbyaktivitet till att börja med. Sen blev det lite mer diskussioner men detta kommer nog att ta tid. ”Det var en bra bild,” svarade vår svenska kommissionär, för DG Communication, också vicepresident i EU Kommissionen.

Konferensen samlade runt 250 deltagare från olika s k NGOs, frivilligorganisationer och jag var enda representanten för de svenska konsumenterna.

Margot Wallström stod för inbjudan http://www.empower06.eu och hela projektet går ut på att öka kommunikationen också från medborgarna till EU Kommissionen. Ett förslag, s k ”White paper”, On a European Communication Policy” COM(2006)35 final var bakgrundsdokumentet:
http://www.empower06.eu/download/WhitePaper/white_paper_en.pdf
Ett antal konferenser (hearings) arrangeras av EU och denna konferens var en. En remissrunda kommer att organiseras framöver.

Inför konferensen distribuerades bakgrundsdokumentet ”A more transparent Europe

Alla föredrag är föredömligt rapporterade och kan läsas på http://www.empower06.eu

Konferensen omfattade ett öppet möte med huvudanföranden och debatt med inbjudna experter. Några citat från denna: EU är inget utan det civila samhället. Kommunikation bygger på att ”go local”. Kina berördes, 700 miljoner kineser kommer att flytta till städer närmaste tiden och skapa 70 nya städer stora som London. Hälsofrågan togs upp och konstaterades att ”Vi behöver hjälp av befolkningen och de civila/frivilliga organisationerna, demokratiskt förankrade beslut genom diskussion, dialog och medverkan. EU Behövs, enskilda länder har svårt att hävda sig gentemot Kina, Brasilien, Indien, USA. Vi blir starkare tillsammans.

Viktigare att NGO blir starkare och att en bättre balans uppnås mellan dem och företagen. EU är i kris efter nederlaget med den nya konstitutionen. Här i Bergamo ska vi försöka öppna upp en demokratisk process med det civila samhället. NGOs (frivilligorganisationerna) är lika viktiga som de politiska partierna och behövs verkligen.

Mario Monti uttalade: vi behöver också värden, inte bara en marknad.

Parallellseminarier hölls sedan på eftermiddagen och förmiddagen dag 2. Jag deltog i ”Connection citizens to each others” där bl a Bo Ekman från Tällberg Foundation var en av inledarna. Går inte in på allt som sades, en massa proffslobbyister tog först för sig, för sina organisationer, det visade bara vilka svårigheter vi står inför. En slutrapport blev det till slut i alla fall.

Det gemensamma avslutande delen omfattade rapporter från de olika seminarierna och Margot Wallstörn höll sitt slutanförande, betonade vikten av att verkligen lösa frågan om en mer öppen tvåvägskommunikation så att de enskilda medborgarna känner sig delaktiga, känner sig som Europeer.

upp