Till startsidan Konsumenter i Samverkan     

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss
990913
"Vilka konsekvenser får vår konsumtion för människor 
och miljö i utvecklingsländerna?
Vad innebär världshandelsreglerna för de fattiga i världen? För miljön? Maten? 
Vad kan jag göra? Som konsument? Som medborgare?" 

Läs programmet här:  Fokus på Världshandeln 
eller beställ papperskopia av programmet samtidigt som du kan beställa faktabladet "Fokus på Världshandel", gratis. 
Beställ via mail till: mjfrid@hotmail.com 
eller per fax 0479-10010 (även tel)