Till startsidan Konsumenter i Samverkan     

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss
2001-10-14
Till intresserade organisationer:

Inbjudan till Fokus på Världshandeln - Från Seattle till Doha

Måndagen 5 november 2001 kl. 9-16
Medborgarhuset Medborgarplatsen, Stockholm

Vad har hänt inom Världshandelsorganisationen WTO sedan Seattle? Ett nytt minister-möte planeras nu i Qatar - vad står på spel? En ny förhandlingsrunda föreslås av EU och är helt nödvändig enligt svenska regeringen, men motståndet mot denna "runda" är starkt hos många folkrörelser och i u-länder - varför? WTO:s patentavtal TRIPS har blivit mycket kritiserat och omdiskuterat. Varför? Hur förhåller sig Sverige och EU till detta?

Under ett heldagsseminarium ska vi diskutera dessa frågor och försöka reda ut begreppen bl a kring den föreslagna rundan inom WTO och olika aktörers (folkrörelser, regeringar i Nord och Syd) positioner och åsikter kring detta. Vad handlar egentligen "rundan" om? Varför är en del av de nya avtal som föreslås inom WTO, t ex investeringsavtal, så kontroversiella? Vad ska WTO ha för roll i relation till andra globala ramverk, t ex FN? Dagen avslutas med en debatt.

Medverkande: Aileen Kwa från Focus on the Global South, en av de ledande folkrörelserna i syd kring globala ekonomiska frågor, baserade i Thailand.
Representant från Third World Network Africa i Ghana (ej bekräftad).
Marie Byström, författare till en ny rapport inom Globala Studier om effekterna av TRIPS i syd.

Dessutom: marknad med rättvisa och ekologiska varor, traditionellt hantverk, utställningar, nya skrifter och böcker om världshandeln och den ekonomiska globaliseringen m m

Seminarieavgift: 50 kr, som inkluderar fika

Anmäl dej senast den 29 oktober till (anmälan är bindande): Forum Syd, attn Ulrika Holmström, Box 154 07, 10465 Stockholm. Fax: 08-50637099. E-post: ulrika.holmstrom@forumsyd.se

Arrangörer: Diakonia, Fair Trade Center, Forum för Systemdebatt, Forum Syd, Framtiden i våra händer, Miljöförbundet Jordens Vänner, Röda Korsets Folkhögskola, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter i Samverkan, Världsbutikerna för Rättvis Handel, Världsnaturfonden - WWF