Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-03-13


Internationella Konsumentdagen 15 mars


Den 15 mars varje år manifesteras den internationella konsumentdagen. Temat i år är energi åt alla, med fokus på hela världen, dels den fattiga delen som har rätt till nödvändig energi och dels den utvecklade världen, som måste få uthålliga framtida alternativ. Läs mer direkt på Consumer Internationals hemsida.

Sveriges Konsumenter i Samverkan kommer att använda dagen för att starta upp en aktion för uthållighet, både vad gäller konsumtion men också efterlysa hållbara och långsiktiga beslut av våra politiker. 100-års-perspektivet är ett minimum, kort i ett uthållighetsperspektiv, men långt för en del politiker som bara ser till ”lämpliga” beslut under sin mandatperiod.

För att sätta fokus på långsiktiga lösningar och uthållighet i vårt samhälle måste vi också få inflytande på många olika områden.

Den 15 mars deltar vi därför i det första Annual Assembly i Köpenhamn för Baltic Sea Regional Advisory Committee, BSRAC, som nyligen bildats och där vår ordförande Bengt Ingerstam deltar, samt representerar SKIS som ingående organisation i BSRAC. Han är också invald i den exekutiva kommittén bland de 8 delegaterna som kommer från frivilligorganisationerna. Haven och fisken är en viktig resurs att vårda och bevara, energi och näring i god kombination. Läs schema här (pdf)

Läs vårt pressmeddelande här >>

upp