Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-09-11


Livsmedelsdagarna i Tylösand 2003


Kommunikation och förtroendet för maten

COMMUNICARE NECCESE EST - Drygt 300 representanter för Livsmedelssverige samlades på årets Livsmedelsdagar i Tylösand 4-5 september, under temat: Vem och vad är det som skapar skapar förtroende för livsmedelsbranschen?

I sitt öppningstal ställde Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist konsumenten i centrum. Bland övriga talare återfanns representanter för råvaruproduktion, industri, detaljhandel, konsumentorganisationer, forskning och myndighet. En av dem var Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, som i sitt föredrag talade om "Informerade eller lurade konsumenter". Gunnar Lindgren var en annan som i sitt tal vred och vände på begreppet "Kommunikationens makt".

Läs Bengt Ingerstams föredrag (pdf) >>
Läs Gunnar Lindgrens föredrag (pdf) >>

Andra ämnen som togs upp och debatterades var vilket förtroende konsumenterna har för maten idag. Hur uppfattar vi budskapen och vems är ansvaret? Även Acrylamidlarmet granskades från olika perspektiv. Vad kan vi lära oss inför framtiden, hur påverkades industrin? Den stora kommunikationsutmaningen övervikt, gener och dåliga vanor med det senaste inom forskning var ytterligare en viktig del och exempel på hur man i Finland framgångsrikt förändrat matvanorna hos en stor grupp konsumenter.

Livsmedelsdagarna arrangeras årligen av LivsmedelsFöreningen och samlade deltagare från såväl de stora livsmedelsföretagen som mindre aktörert.

(Inom kort kommer bilder från evenemanget)
upp