Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Evenemang
2005-05-10


Vardagslivets ekonomi, hälsa och miljö

Regeringens utredare, Stefan Edman, presenterade sin rapport Bilen, biffen och bostaden den 7 juni. Huvudspåren i rapporten är att vi ska resa, äta och bo hållbart. I sin rapport ger Stefan Edman flera förslag på hur vi kan uppnå detta men visar också på hur vi ska kunna tjäna på det, beroende på vilka val vi gör.

Det ska löna sig!
Just belöning och premier är enligt Stefan Edman ett fokus genom hela rapporten. Att locka istället för att hota konsumenten och därmed stimulera tillväxtkonsumtion.

Bilen
Sverige har EUs törstigaste bilpark och detta måste vi förändra. Bilarna måste bli bensinsnålare och det räcker inte med att ha katalysator på bilen för att minska miljöförstöringen. Med premier och avgiftsbefrielse tror Edman att bilägarna kan övertygas. Väljer man att skrota sin gamla bil ska ägaren få en typ av premie. Och väljer denna att köpa en ny miljövänlig bil ska bilköparen som belöning slippa vissa avgifter.

Edman påpekar att det i förslaget kan finnas en risk att konsumeterna väljer att köpa ytterligare en bil till hushållet istället för att nyttja överblivna pengar på exempelvis tjänster. Då blir det vad Edman kallar nollnummerspel och det är något som måste beaktas och undvikas.


Läs hela rapporten (pdf)
Biffen
När det gäller livsmedel vill Edman stärka det som är svenskproducerat och stödja lantbruket. Han vill se en extensiv djurhållning där fler djur går ute i markerna. I rapporten tar han även upp EMV och menar att handeln inte kan fortsätta med dessa egna marknadsvaror som ofta importeras på bekostnad av det svenska landskapet.

Edman föreslår även en så kallad grön matmoms. Det innebär, enligt förslaget, en tillfällig sänkning av momsen på exempelvis ekologiska livsmedel.

Bostaden
Han ger också förslag på stöd för att allt fler, framför allt villaägare, ska kunna gå över till fjärrvärme istället för direktverkande el och oljeuppvärming. Edman vill se enklare uppställningar från elbolagen. Det ska vara lätt för hushållen att förfoga över varje använd kilowattimme.

Han vill också att arbetsgivaravgifter ska sänkas inom vissa utvalda brancher (tjänstesektorn) för att öka försäljningen av tjänster och där med skapa fler arbetstillfällen inom just tjänstesektorn.

Stora köpcentrum ska miljöprövas, enligt Edmans förslag. Idag finns det 320 köpcentrum i Sverige. 23 procent av all mat säljs från dessa. Denna exploatering bör regleras och miljöprövas.

Offentliga sektorn ska föregå med gott exempel
Edman vill se att kommuner och landsting blir en slags motor på markanden för att pressa ner priserna. För att uppnå detta föreslår han att Konsumentverket får en vassare roll och att det skapas ett miljöstyrningsråd vars uppgift skulle vara att ta hand om kvartiler, att vara ett expertråd med uppgift att råda kommuner och landsting vid exempelvis upphandlingar.

Kommuner och landsting ska i offentliga matsalar och fikarum sträva efter att senast 2010 använda 25 procent ekologiska råvaror. Allt kaffe och bananer ska vara rättvisemärkt senast 2007 enligt förslaget.

Edman medger att rapporten kan möta ett visst motstånd men hävdar samtidigt att man inte kan se den som ett miljöförslag som bara kostar pengar utan det är viktigt att se helheten och vad man på sikt kan tjäna iform av bättre miljö, en hållbarare konsumtion och bättre hälsa.
- Vill man få dynamiska effekter behövs smörjmedel. Utfallet kommer att löna sig samhällsekonomiskt, menar han.

Han hävdar att bilindustrin har visat sig positiv till rapporten. Men att än så länge styr efterfrågan vilka bilar som tillverkas. Hur rapporten kommer att mottas i regeringen och riksdag återstår att se, likaså hur konsumentorganisationerna kommer reagera.

/Marie Nahnfeldt
Sveriges Konsumenter i Samverkan
upp