Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2004-03-12


Frukostseminarium om egna marknadsvaror (EMV)
Vid ett frukostseminarium arrangerat av tidningen Fri Köpenskap 040213 diskuterades nya fakta om egna märkesvaror (EMV).

Andelen EMV har på fyra år nästan fördubblats. Konfektyr har under det senaste året ökat andelen EMV med 50 procent, mejeri med 30 procent, djupfryst med 25 procent och färska livsmedel med 36 procent.

Enligt forskning av Sofia Ulver från Lunds Universitet presenterad på seminariet leder EMV inte till lägre priser utan till att små leverantörers leverantörsvarumärken (LVM) slås ut. Det är de små billiga märkena som försvinner när EMV introduceras och därför ger ökningen av EMV inte någon sänkning av medelpriset. Detta bekräftades av kött –och charkföretagen och leverantörernas branschförbund, DLF. Skillnad i resultat från tidigare enbart utländsk forskning, där ett mycket starkt samband mellan priser och EMV kunnat konstateras, kan mycket väl tänkas bero på den svenska, något unika, kombinationen av dagligvarubranschens oligopolistiska marknadsstruktur med anmärkningsvärt hög handelsblockskoncentration, och den jämförelsevis nyligen påbörjade invasionen av EVM i dagligvaruhandeln. I Sverige är koncentrationen av märkesblocken hela 90 procent medan den i U.S.A. är 15 procent.

Dagligvarukedjorna, vars försäljning av EMV uppgår till drygt 11 procent av total försäljning eller 3 miljarder kronor, höll inte med om beskrivningen ovan utan menade att man med EMV driver konsumenternas behov.

Läs mer om egna märkesvaror: Handelns egna varumärken minskar konsumenternas valfrihet

upp