Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-12


Seminarium i riksdagen om
industriella transfetter i livsmedel 14/2


Vi från konsumentsidan önskar möta politiker och ta upp frågan om främmande och hälsovådliga ämnen i våra livsmedel i synnerhet transfetterna från industriell fettproduktion. Sveriges Konsumenter i Samverkan anordnar därför ett seminarium om dessa industriella transfetter i livsmedel i samarbete med Miljöpartiet, då riksdagen inom kort kommer att besluta om en motion som just tar upp detta ämne.

Läs motionen här >>

Seminariet är den 14 februari 2007 13.30 – 16.00, Lokal L1-43 i riksdagshuset
(föranmälan nödvändig). Läs mer om programmet (pdf) >>
upp