Seminarium

Matvisioner och trender
inför 2000-talet

1 oktober 1999

SIF Konferensanläggning, Stockholm
Vi hälsar Dig varmt välkommen till en spännande heldag. Vegetariska Världsdagen har i år fem-årsjubiléum och denna gång tar vi upp visioner och trender med fokusering på grön mat, rent vatten, miljö, etik och livsstil.

Vi vänder oss till alla som intresserar sig för och arbetar med dessa frågor. 

I anslutning till föredragen finns en utställning där tillfälle ges att komma i kontakt med forskare, kollegor, leverantörer. Nya matidéer och intressant forskning presenteras.

                                         VÄLKOMMEN!
 

Program  

08.00-09.00  Registrering och utställning
Frukt och dryck.
 
09.00-09.20 Inledningstal
Folkhälsoinstitutet 
  
09.20-09.50 Etikens betydelse i vårt dagliga liv  
Ola Feurst, ekonomie dr och forskare vid Stockholms Universitet, har varit vegetarian i hela sitt liv. Ola berättar om etikens plats i vårt dagliga liv.

09.50-10.20 Framtidens mat  - fara eller frälsning
Christina Möller, chef för KF Provkök, VD, Stiftelsen Livsmedelsbranschen, talar om i vilken riktning mattrenderna pekar inför 2000-talet. Hur medvetna är konsumenterna och vad bär de hem i sina matkorgar?
      
10.20-10.50 Fruktpaus

10.50-11.20 Att investera i hälsa - är det ekonomi?
Greg Dingizian, VD och initiativtagare till den växande vegetariska snabbmatskedjan MEANING GREEN, ger sin syn på sambandet mellan hälsa och ekonomi.
      
11.20-12.00 Vad är en bra och läcker vegetarisk kost?
Kåre Engström, dietist, Enheten för Preventiv Näringslära, Landstinget, Stockholm  och Karolinska Institutet, presenterar nya rön om frukter och grönsakers betydelse för hälsan i Sverige och Europa. Mat som skyddar mot våra välfärdssjukdomar. Hur komponeras en bra vegetarisk måltid.

12.00-13.20 Lunch
Lunchen serveras på Folkets Hus Restaurang, Cabaret

13.20-13.35 Prisutdelning ”Bästa Gröna Skollunch 1999”
Christina Möller och Helena Vepsä, föregående års vinnare, delar ut priset.
   
13.35-14.05 Framtidens livsmedelskonsumtion
Annika Carlsson-Kanayama, fil dr, naturresurshushållning, Stockholms Universitet, talar om livsmedelskonsumtion i helhetsperspektiv. Vad betyder våra matval för miljön?   

14.05-14.30 Inre och yttre miljö - vad är Framtidsskeppet?
Kajsa Dahlström, ordförande i Globträdet, talar om barnens roll i samhället, inre och yttre miljö samt Barnkonventionen och Agenda 21.
   
14.30-15.00 Vegetarisk livsstil ur globalt perspektiv
Bengt Ingerstam, ordförande i Konsumenter i Samverkan, KiS och styrelseledamot i den nya Europeiska konsumentorganisationen AEC med uppgift att samordna konsumentaktiviteterna i Europa inom området ”Säkra livsmedel”, talar om det globala perspektivet av vegetarisk konsumtion.
   
15.00  Avslutning
  
Tillfälle till frågor ges efter varje föredrag.  
Moderator för dagen är Anna-Lisa Stenudd.
 

Anmälan: 
Anmälan till seminariedagen görs på nedanstående talong eller genom insättning av 750 kr på PG 1702-0. Märk talongen: ”1 oktober”. I priset ingår lunch och dokumentation. Ange tydligt namn på deltagare. Anmälan är bindande.

Adress: 
SIF Konferensanläggning, Olof Palmes gata 17. (Se omstående  sida).

Logi: 
Inkvartering ordnas på egen hand.

Utställning: 
I anslutning till föreläsningssalen finns en utställning. Här presenteras nya matidéer och intressant forskning. Möjlighet ges att näringsberäkna måltider, smaka på ”ny mat” och komma i kontakt med leverantörer av vegetariska produkter, hälsokostbutiker och representanter från Riksförbundet Hälsofrämjandet, Svenska Vegetariska Föreningen och Veganföreningen i Sverige.
   
Tävling: 
Landets skolor inbjuds att tävla i ”bästa gröna skollunch”. Tävlingen äger rum den 29 september i KFs Provkök i Stockholm. Prisutdelning sker den 1 oktober i SIFs Konferensanläggning. Information om tävlingen fås genom kansliet. Anmälan och uttagningsrecept insändes senast 30 augusti.
 
Kansli: Svenska Vegetariska Föreningen, Box 4256, 102 66  Stockholm
Telefon 08-702 11 16, Telefax 08-702 11 17.
 

Vegetariska Världsdagen
I år blir det femte året i följd som  Svenska Vegetariska Föreningen, Riksförbundet Hälsofrämjandet och Veganföreningen i Sverige arrangerar Vegetariska Världsdagen. Svenska Vegetariska Föreningen, grundades 1903 av tidningsmannen J L Saxon. Riksförbundet Hälsofrämjandet bildades på fyrtiotalet av levnadskonstnären, filosofen och författaren Are Waerland. På sjuttiotalet bildades Veganföreningen i Sverige. Samtliga föreningar ordnar utbildning, kurser och föredrag runtom i landet. Mat, miljö, hälsa och prestation står i centrum för arrangemanget. Projektets syfte är att öka kunskapen om frukt och grönsaker  genom att sprida information om att grön mat är läcker, god och nyttig samtidigt som den är positiv för såväl hälsan som för utvecklingen mot ett uthålligare samhälle.

Så här tar Du Dig till SIF:s konferenscentrum:

Adress: Olof Palmes gata 17, Stockholm C (mitt emot
Norra Latin). Konferenssal: Symphony i kvarteret mellan
Klara Norra Kyrkogatan och Drottninggatan.

Bil       
För dig som kommer med bil, rekommenderas följande
kontokortsparkeringar:
1) Norra Latin, Olof Palmes gata 28
2) Svärdfisken, Olof Palmes gata 11
3) Rotundan, Norra Bantorget, Torsgatan
4) Konserthusgaraget.

Kollektivt
T-bana till Hötorget, uppgång Olof Palmes gata
Bussar som passar och stannar vid Norra Bantorget
eller i närheten: 41, 47, 53, 56, 69, 516, 526, 559

Tåg till Stockholm C
Gå från Centralplan norrut längs Vasagatan.
När du korsat Kungsgatan, har du ett kvarter kvar.
Ta sedan till höger vid korsningen Vasagatan - Olof Palmes gata.
 

                    Arrangörer:

Samtliga arrangerande organisationer är medlemmar i Konsumenter i Samverkan

Svenska Vegetariska Föreningen               
Box 4256                                              
102 66 STOCKHOLM                
Tel: 08-702 11 16, fax: 08-702 11 17               
E-post: svf@vegetarian.se       
        
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Fjällgatan 23 A                                   
116 28  STOCKHOLM                                                       
Tel: 08-643 05 04, fax: 08-643 57 10                                                          
E-post:info@halsoframjandet.se

Veganföreningen i Sverige
Klövervägen 6
647 30 MARIEFRED
Telefon och fax: 0159-124 67                                                       
E-post: veganforeningen@hotmail.com                                                       

Anmälan görs till svf@vegetarian.se, fax nr: 08-702 11 17 eller till Svenska Vegetariska Föreningen (adress se ovan)

Tillbaka        Hem