Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 21 - 30 juni 2009 • • KONSUMENT - NYCKELN • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Detta är en DEMOVERSION av Konsument-Nyckeln. För att få tillgång till arkiv och låsta sidor kan du antingen bli medlem eller prenumerera på Konsument-Nyckeln.
Läs mer om hur det går till här >>

På väg mot ”påtvingade matval”
eller bättre folkhälsa?


Nu behövs Sveriges Konsumenter i Samverkan, mer än någonsin. I debatten om folkhälsan måste vi konsumenter bli representerade i dialogen med regeringen och därför måste vi snabbt växa i medlemsantal.


Detta brev går ut trots att det nu är semester, men många kanske just då får tillfällen att prata med vänner och bekanta.
Gör din insats NU.

Läs om regeringens senaste utspel, berätta för andra om vad som är på gång NU, se längre ner. Tipsa om hur man blir medlem eller hur man prenumererar på ”Prova-på” KONSUMENT-NYCKELN i 6 månader för 100:-

Vi bygger upp KONSUMENT-NYCKELN av flera skäl, dels ”Framtidens mat på konsumenternas villkor”, dels ”kampanjen RÄDDA VÅR MAT”, dels att forma ”Konsumenternas kostrekommendationer”.

Det råder ju inte enighet om kostrekommendationerna i dag och i synnerhet är debatten intensiv om matfetterna. Kanske just dessa är boven i dramat när det gäller
”Övervikt och fetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen och måste tas på största allvar”, som man skriver i det gemensamma pressmeddelandet. Men det gäller även diabetesutvecklingen, som ju inte beror på för hög fettkonsumtion precis.

Vi konsumenter köper, betalar och får ta konsekvenserna. Då ska vi också ha rätt att skaffa oss kunskaper för att göra medvetna val, men nu börjar det likna ”påtvingade matval”!

Livsmedelsverket ger ut kostrekommendationer bl a till skolorna och de tas som lag. Barnen får i många skolor inte smör/Bregott eller standardmjölk. Med nya lagen om skolmaten och ”näringsriktig mat” kommer det kanske att permanentas. Man ger ut kostrekommendationer till vårdutövarna och våra gamla får inte den kost de önskar, även här en fettfråga.

Kostrekommendationerna till oss vanliga uppges bara gälla friska personer, men vi kan riskera bli sjuka av dessa kostråd, troligen p g a fettskrämseln. Just nu pågår debatten om kostråden för diabetiker och även överviktiga. Det ligger en stark lobby bakom och vi börjar genomskåda detta gigantiska experiment med folkhälsan, med kostrekommendationer i stil med ”
akta dig för fett men ät mera sockerhaltiga frukter, snabba kolhydrater som bröd, pasta” – låter det riktigt?

Därför är det upp till oss själva att med kunskaper och sunt förnuft dra egna slutsatser och prova oss fram. Antalet konsumenter, som genom kostomläggning till mera fett och mindre ”sötsaker”, som rapporterar goda resultat, ökar lavinartat och de kan vittna om hur bra de mår. Fler och fler forskare kommer just fram till att de mättade fetterna inte alls är farliga, som man länge varnat för.

Nu kommer vi till förra veckans nyhet, som får oss att använda orden ”påtvingade matval” och vädja om snabb aktion från er, våra läsare.

Läs här det berömda gemensamma pressmeddelandet från Socialdepartementet och Jordbruksdepartementet>>

Vi nämnde detta i mailet med förra SKN och lovade snabbt återkomma, då vi inte hann få med det i själva nyhetsbrevet.
Detta får bli väckarklockan. Socialdepartementet ihop med Jordbruksdepartementet har suttit i ”dialog” med ledningen för Livsmedelsindustrierna Li och Svensk Dagligvaruhandel om hur man tillsammans ska påverka konsumenternas matvanor.

Citat:

Mål 2011:
Konsumtionen av frukt och grönsaker och fullkornsprodukter har ökat, och intaget av fett, särskilt mättat fett och transfetter, och tillsatt socker har minskat. Intaget av salt är lika stort eller mindre, beroende på det nationella sammanhanget.

Övervikt och fetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen och måste tas på största allvar. För att motverka en negativ utveckling måste många aktörer på olika områden intensifiera sin samverkan. Denna utgångspunkt ligger också i linje med Europeiska unionens strategi för hälsofrågor där samverkan framhålls som ett centralt verktyg. Även Världshälsoorganisationen lyfter fram de vinster som samverkan mellan staten, näringslivet och frivilligsektorn kan ge.

----

Vi har också gemensamt framhållit att det är särskilt viktigt att arbeta för bra matvanor hos våra barn och ungdomar eftersom många vanor grundläggs i tidig ålder.

Gemensamt arbete för nyckelhålsmärkta produkter

Nyckelhålet, som under hösten firar 20 år, har blivit en viktig symbol i arbetet med att hjälpa konsumenterna att välja hälsosamma produkter. Om fler väljer nyckelhålsmärkta produkter förbättras förutsättningarna för att uppnå målet för 2011 (se ovan).”

Alltså har man fått näringslivet att sluta upp bakom ”nyckelhålet” och samtidigt notifierat ”Livsmedelsverkets miljösmarta matval” hos EU och hoppas på att få med sig hela Europa för nyckelhålsiden. De nordiska länderna är redan klara.

Varför ska detta ske över huvudet på ”folket”? Hur ska näringslivet och speciellt handeln klara detta? Det mesta de säljer är ju inte varor för ”bra matval och matvanor” – och nu ska de hjälpa till att ”marknadsföra nyckelhålet”. Men tobak ska de fortsätta med och nu vill man även börja sälja vin och sprit samt läkemedel.

Vi som är intresserade av vår egen hälsa och välstånd måste forma den starka och gemensamma kraft som behövs för att nå ut bättre och även kunna insistera på att få ingå i denna påbörjade ”dialog”. Ska regeringen ha en dialog om ”goda matvanor” ska det vara med oss konsumenter, väljarna och folket, inte enbart med marknadens särintressen.

Vidare citat:

Övervikt och fetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen och måste tas på största allvar. För att motverka en negativ utveckling måste många aktörer på olika områden intensifiera sin samverkan. Denna utgångspunkt ligger också i linje med Europeiska unionens strategi för hälsofrågor där samverkan framhålls som ett centralt verktyg. Även Världshälsoorganisationen lyfter fram de vinster som samverkan mellan staten, näringslivet och frivilligsektorn kan ge.


Få frågor är så stora idag som debatten om matfetterna, mängder av forskare ifrågasätter Livsmedelsverkets uppfattning men där vill man inte längre diskutera frågan. Folkhälsan och allas vårt intresse av att få må bra, behålla hälsan eller återfå hälsan är ett stort gemensamt intresse och på sikt också bra för statens utgifter för sjukvården. Detta får inte vila på forskarnas oenighet sinsemellan, för eniga blir de aldrig. Men vi kan heller inte vänta på att de når konsensus utan måste utvärdera situationen NU och inte vänta 4 år till innan vi får nya kostråd från myndigheterna – som kanske inte alls blir så nya.

Vi kan inte heller sitta och vänta på att livsmedelsindustrierna och svensk handel ska tänka om och göra sin reklam mera nyttig för konsumenterna och lära konsumenterna att äta bättre. Därför är det bråttom att vi tar tag i detta själva, tillsammans och NU.
Med ett kraftigt ökat medlemsantal kan vi kräva att vi ska vara med i denna dialog med regeringen och även delta i informationsarbetet gentemot konsument..


Hjälp till nu under sommaren att informera bland vänner och bekanta och värva några nya medlemmar eller Nyckel-prenumeranter var och en. Det som nu inträffat är upprörande och tillräckligt upprörande för att vi snabbare ska mobilisera som konsumenter med rätten att välja och ta hand om vår egen hälsa samt få delta i samhällsdebatten.

Hoppas på en snabb reaktion NU och ökande engagemang för vår gemensamma sak, vårt eget bästa och engagemanget just som konsumenter. Vi är ju många och det är dags sätta stopp för ”påtvingade matval” och bli en del i ”dialogen” med regeringen.

Varma sommarhälsningar
Bengt Ingerstam
ordförande ( som jobbar hårt med detta under sommaren!)
070-604 77 25 eller 0495- 498 34

PS. Vill du läsa mera om vad vi skrivit och gjort omkring de stora frågorna?
Se Debatten om maten, matfetterna och kampanjen för bättre skolmat >>


©  Copyright SKIS 2009