Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-10-21  
Vi behövs tydligen

Kommentarer får vi ofta från både läsare och medlemmar. Det känns stärkande och ger oss kraft att fortsätta. Fler och fler förstår också att utan ekonomiskt stöd, t ex i form av medlemsavgifter, går det inte att driva en sådan här verksamhet.

Här ett aktuellt exempel på kommentarer:
2008-10-21:
Har idag betalat in 200:- via Internetbanken, angett mitt namn och adress men glömde att ange att det gällde nytt medlemskap. Önskar få tillgång till era nyhetsbrev så snabbt som möjligt. Finner er verksamhet mycket intressant. På grund av ekonomin har jag börjat vara väldigt noggrann i affärerna och upptäckt en hel del felaktigheter i prismärkningen och dålig service. Dessutom är det faktiskt väldigt roligt att göra olika jämförelser och se att man sparar pengar på att tänka till lite extra.

Kommentar till kommentaren: Skillnaden mellan KONSUMENTrapporten (KR) och Snabba KonsumentNyheter (SKN) är att medlemmar, som får (KR) i medlemsavgiften, får tillgång till vissa dokument som inte ligger i SKN. Bl a en lista på alla tester vi hittat i andra media, prisundersökningar med detaljerad information så man kan ha som underlag för sina egna jämförelser lokalt. Här finns massor av pengar att tjäna på att veta och få tips.

Medlemmar kommer också att få speciell tillgång till ”Konsumentnyckeln” (pdf) , som vi presenterar i en egen artikel.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss